Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності

  • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
  • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  • Веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
  • Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  • Забезпечує  дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

Пов'язані документи

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217310) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217130) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0216090) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0216030) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0210160) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217680) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217670) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217660) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217461) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217325) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0218831) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0218340) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0218220) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0218110) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. (0217693) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
09.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218832) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218831) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218340) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218330) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218240) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218220) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0218110) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217693) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217680) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217670) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217660) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217540) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217461) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217310) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0217130) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0216090) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0216030) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0216017) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0210180) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. (0210160) Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету
Паспорти бюджетних програм
16.02.2022
32-од
Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 рік
Паспорти бюджетних програм
03.02.2022
16-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 рік
Паспорти бюджетних програм
24.01.2022
363-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
28.12.2021
336-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
07.12.2021
313-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
04.11.2021
286-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
05.10.2021
255-од
Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
08.09.2021
224-од
Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік
Паспорти бюджетних програм
03.08.2021
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше