Громадянське суспільство  
 

 18 серпня 2017 року, п’ятниця

 

 


  18 серпня 2017 року, п’ятниця

Оголошення про наміри щодо передачі в оренду нерухомого майна,

що належить територіальній громаді міста Гола Пристань 

Виконавчий комітет Голопристанської міської ради оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що належить територіальній громаді міста Гола Пристань.

Балансоутримувач майна:  Виконавчий комітет Голопристанської міської ради.

Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження:

1. Будівля котельні №5 по вул. Ігнатченко 1-в в м. Гола Пристань, загальною площею 98,0 кв.м, терміном до 5-ти років.

2. Приміщення магазину №26 по вул. Кленовій (Калініна), 26 в м. Гола Пристань, загальною площею 174,7 кв.м, терміном на до 5-ти років.

Заяви щодо оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Гола Пристань приймаються з 8-00 до 17-00 години (перерва з 12-00 до 13-00 години) за адресою:  вул. 1 Травня 14, м. Гола Пристань.

У разі надходження двох і більше заяв щодо оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Гола Пристань оголошується конкурс на право укладання договору оренди нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Гала Пристань.

Додаткову інформацію щодо орендної плати та необхідних документів можна отримати за телефоном: 2-10-52.

 


 18 серпня 2017 року, п’ятниця

 ОГОЛОШЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

            Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Інформація про об’єкт оцінки

1. Мета експертної грошової оцінки – визначення вартості земельної ділянки для продажу у власність.

            2. Назва об’єкту оцінки:

2.1. Земельна ділянка несільськогосподарського призначення (категорія земель – землі громадської забудови) площею 45 кв.м по вул. 1 Травня, 36-д в м. Гола Пристань, кадастровий номер 6522310100:01:001:0802, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця,  нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 31045,05 грн.

3. Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) в запечатаному конверті з надписом «На конкурс» та описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсна документація складається із:

3.1. Підтвердних документів.

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів (передбачених абзацом сьомим пункту 9 розділу І Положення) - кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір) (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

3.2. Інформація про претендента складається відповідно до додатку 4 Положення;

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

- інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

3.3. Пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті.

3.4. Документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) відповідно до додатку 2 Положення.

Замовник експертної грошової оцінки – Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області.

Кінцевий термін подання документів –  05 вересня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу –  11 вересня 2017 року о 10-00 годині у приміщенні виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області, за адресою: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14.

Відомості про місцезнаходження конкурсної комісії – 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14, контактні телефони: (05539) 2-10-52, телефакс (05539) 2-12-77.

            Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затверджене рішенням сьомої сесії ради 7-го скликання від 29.03.2016 № 135 оприлюднене на офіційному сайті Голопристанської міської ради golapristan-mrada.gov.ua.

  17 серпня 2017 року, четвер  

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

             17.08.2017                                                                  № 198-од

 Про проведення громадських слухань   щодо врахування

громадських інтересів  після оголошення Заяви про наміри

 Розглянувши лист  фізичної особи - підприємця Кушнір Н.О. від 15.08.2017, з метою врахування громадських інтересів після оголошення Заяви про наміри реалізації проекту:  «Реконструкція  існуючого  двоповерхового виробничо-торгівельного  комплексу з добудовою підсобних приміщень та реконструкцією деяких суміжних приміщень першого поверху на орендованих суміжних земельних ділянках площею 0,0660 га і 0,0131 га  по пров. Будівельників, 1-б  в м. Гола Пристань», враховуючи те, що зазначена заява про наміри була оприлюднена в газеті «Рідна Пристань» від 11.08.2017 № 32 (705), відповідно до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 29 червня 2011 р. № 771, керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів після оголошення Заяви про наміри реалізації проекту: «Реконструкція  існуючого  двоповерхового виробничо-торгівельного  комплексу з добудовою підсобних приміщень та реконструкцією деяких суміжних приміщень першого поверху на орендованих суміжних земельних ділянках площею 0,0660 га і 0,0131 га  по пров. Будівельників, 1-б  в м. Гола Пристань»  згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Скликати громадські слухання 19 вересня 2017 року о 10.00 годині у залі засідань міськвиконкому за адресою: вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань.

3. Начальнику відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та містобудівного кадастру – головному архітектору виконавчого комітету міської ради Щипаку А.І. забезпечити оприлюднення Заяви про  наміри реалізації проекту, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження,  шляхом розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради.

4. Начальнику загального відділу міськвиконкому Дробоженко С.М. забезпечити прийняття та реєстрацію пропозицій громадськості після оголошення Заяви про наміри проекту, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження,  протягом визначеного у повідомленні терміну про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості - в період з 18.08.2017 до 18.09.2017 включно.

5. Секретарю  міської  ради  Лук’янченко Л.О.:

     5.1. Оповістити територіальну громаду м. Голої Пристані через засоби масової інформації про час і місце проведення та питання, яке виноситься на громадські слухання, не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

     5.2. Про результати громадських слухань інформувати жителів міста і фізичну особу - підприємця Кушнір Н.О. у десятиденний термін після їх проведення.

     6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Лук’янченко Л.О. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Лінник С.Г.   

Перший заступник міського голови                                                                                                         В.М. Гей   


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Інвестор: фізична особа- підприємець Кушнір Наталія Олексіївна, юридична адреса: 75600, Україна, м. Гола Пристань, вул.Єсеніна,5, тел. 7-86-65, реалізує проект будівництва «Реконструкція  існуючого  двоповерхового виробничо - торгівельного  комплексу з добудовою підсобних приміщень та реконструкцією деяких суміжних приміщень першого поверху на орендованих суміжних земельних ділянках площею 0,0660 га і 0,0131 га  по пров. Будівельників, 1- Б  в м. Гола Пристань».    

 Місце розташування будівництва:75600 Херсонська обл., м.Гола Пристань,  пров. Будівельників, 1- Б .

 Детальна інформація про екологічні наслідки діяльності розміщена у розділі «обговорення» на офіційному веб-сайті Голопристансьької міської ради http://golapristan-mrada.gov.ua/ .

З питаннями і зауваженнями просимо звертатися до приймальної виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області за адресою 75600, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня,14, тел. (05539) 2-12-77. 

РІДНА ПРИСТАНЬ № 32 (705) від 11 серпня 2017 року

 

 


 16 серпня 2017 року, середа 

Кавунове диво! 

Рік пройшов, зустрілись знову, ми на святі кавуновім,

Дуже раді Вас вітати й фестиваль розпочинати!

Такими привітними словами зустрічали Кавун, Диня, Гарбуз та Помідорка з малятками - овочевими хлоп’ятками та дівчатками всіх, хто завітав на XIV Всеукраїнський фестиваль "Український кавун - солодке диво". Вся «городина» вітала учасників зі святом!

Із безмежною вдячністю за участь та привітним словом до присутніх звернувся господар – міський голова Олександр Бабич. Також вітальні слова пролунали від голови районної ради Віталія Соловйова, першого заступника голови РДА Віктора Богачука, начальника відділу економічного аналізу, розвитку соціальної сфери, прогнозування агропромислового розвитку та інвестиційної діяльності Департаменту агропромислового розвитку Київської ОДА Дмитра Атласман-Степанова, директора Південної дослідницької сільськогосподарської станції  Інституту водних проблем і меліорації НААН України Володимира Лимара, Скадовського міського голови Олександра Яковлєва,  Карлівського міського голови (Полтавська обл.) Олександра Наконечного, керуючого справами виконавчого комітету Новокаховської міської ради Василя Акуленка та директора ТОВ НВП «5 елемент» Володимира Білого.

Надихнувшись побажаннями, учасники виставки-продажу у дружньому, майже родинному, колі змагалися в номінаціях: «Найбільший кавун», «Найбільша диня», «Найбільший гарбуз», "Серпневе диво" (найменша баштанна культура), «Найкраща виставка-продаж сільськогосподарської продукції» та «Найкраща виставка декоративно-ужиткового мистецтва».

Кожне фермерське господарство віддано презентувало свій товар, пригощало охочих смачними кулінарними виробами, активно обмінювалися досвідом з вирощування сільськогосподарської продукції.

І переможцями цьогорічного фестивалю стали: ФГ «Мрія» на чолі з головою Юрієм  Покотіловим, який виростив найважчий кавун вагою  17,70 кг (I місце) та диньку 5 кг  (II місце). ІІ місце у номінації «Найбільший кавун» здобув  Дмитро Бабич,  м. Гола Пристань (12,84 кг.) та ІІІ місце отримав СВК ім. Горького – голова Віктор Нестеренко (11,88 кг).

Найбільшу диню вагою 5,76 кг зростив Володимир Пікулін із села Нова Збур’ївка, також він отримав ІII місце за вирощену диньку вагою 4,76 кг.

У номінації «Найбільший гарбуз» відзначився Сергій Цаларунга із села Велика Кардашинка з  гарбузом в 38,84 кг, який і виборов золото.

ІI місце отримав  Дмитро Сєдов із села Кардашинки (25,80 кг), а бронзу здобула Лариса Смирнова з міста Гола Пристань за гарбуз вагою 19,60 кг.

Кожного року дивує гостей та мешканців міста ще одна номінація «Серпневе диво» - це найменша баштанна культура. Перемогу в ній цього року здобув Євген Кучеренко (ПП «Чистий мед», м. Олешки), який виростив гарбузика  32 гр.

За краще оформлення  експозиції виставки-продажу сільськогосподарської продукції члени журі відзначили Південну державну сільськогосподарську дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації НААН України в особі директора Володимира Лимара, що є співорганізаторами та співзасновниками фестивалю. ІІ місце отримала Нововолодимирівська сільська рада на чолі з головуючою Ларисою Шиліною та ІІІ місце здобула група жителів із села Нова Збур’ївка на чолі з головою Олександром  Дударєвим.

 Вперше цього року мали змогу позмагатися і майстри з декоративно-ужиткового мистецтва, адже вони старалися виготовити тематичні роботи різними техніками. Тут було і мило у вигляді кавунів та динь,  намисто та сережки у вигляді овочів та фруктів, і свічечки, в’язанні  іграшки, вишивка… Настільки насиченою виявилася виставка,  що журі тамувало подих від уяви та творчості умільців. Тож, перше місце здобув Клуб дитячої творчості «Вмілі рученятка» (м. Нова Каховка, керівник Л.Чічкова), друге місце отримала громадська організація «Місто майстрів» (м.Нова Каховка, керівник О.Ткачук) та третє місце – у гуртка «Світ мистецтв» (Новософіївська ЗОШ, керівник С.Остріков).

За ініціативи міського голови Олександра Бабича та директора Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Володимира Лимаря для представників агропромислового комплексу всіх рівнів, науковців Херсонської області, очільників фермерських господарств та активних членів територіальної громади започаткована  нова традиція - щорічне проведення наукової конференції, покликаної досягти нових шляхів вирішення актуальних проблем у галузі вирощування та збуту баштанної продукції.

Тож другий рік поспіль у рамках проведення фестивалю активно у круглому столі брали участь всі зацікавлені особи, які плідно обговорювали розвиток маркетингово-логістичних каналів реалізації баштанної продукції в Україні.

Міський голова, відкриваючи конференцію, зазначив:

– Міська влада не може стояти осторонь економічного розвитку нашого району, у нас є потужний потенціал - це Інститут баштанництва, що знаходиться на території Голої Пристані. Він зберіг свою самобутність, має гарні здобутки, плідно працює і має великі шанси на ще більший розвиток.  Хочу зазначити, що в минулому році нами була винесена пропозиція щодо постачання кавунів баржами до столиці, налагодження  логістичної системи та ціноутворення. Багато було скептиків з цього приводу,  але  компанія «Нібулон» підтримала ініціативи і зараз активно працює у напрямку постачання кавунів. Я вважаю, що такі дії ще більше спонукають до економічного розвитку як нашого міста, Голопристанщини, Херсонщини, так і України в цілому.

Завзято обговорювалися найгарячіші питання, які виникли протягом року в учасників конференції. Володимир Лимар розкрив найпроблемніші питання – формування ринку збуту, недосконалість логістичної системи, яку треба розвивати, проблеми переробки сільськогосподарської продукції.

Виступив і директор департаменту АПК Херсонської ОДА Олександр Паливода,  який наголосив:

– Тільки тісна співпраця бізнес-структур та керівництва може вивести фермерські господарства на новий рівень розвитку. Ми, як обласна державна адміністрація,  надаємо підґрунтя, клімат та логістичні площі для роботи бізнесу, аби гарно себе почували інвестори. Також важливо сьогодні виголосити проблематику від фермерів задля того, щоб ми могли максимально вам допомогти, адже ми працюємо для вас, ви працюєте на людей, а всі разом ми працюємо на нашу Україну.

Представник компанії «Нібулон» Андрій Волік розповів:

– Великі хвилювання були щодо перевезення кавунів на баржі, але перший досвід  виявився вдалим, кавуни до Києва дійшли  з найменшими ушкодженнями, тож компанія і надалі буде працювати у цьому напрямку.

А поки активно йшло обговорення на конференції, на альтанці кипіла народна творчість місцевих виконавців - Наталія Федорченко, Тетяна Тимченко, Богдан Палій, Артем Тригуб,  Клементина Станіка, Володимир Мякота, Андрій Гриппа, народний самодіяльний ансамбль народної пісні «Україночка», Сніжана Петрова, тріо «Як Мед», Тетяна Крива, Юлія Решетіло, Інна Філіппова щиро дарували гарний настрій всім присутнім, а господинька та  господар (Ірина Соловйова та Артем Тригуб) розважали глядачів веселими і смачними іграми та розвагами.

Наприкінці ярмарку на всіх чекав розіграш лотереї, організатором якої виступила громадська організація «Земля Таврії». Учасники вигравали тепличну плівку, крапельну стрічку, добрива та насіння баштанних культур, а також сертифікати 50-відсоткової знижки на сільськогосподарські товари.

Тож, протягом фестивальних заходів кожен учасник мав змогу  знайти для себе різні цікавинки: хтось дегустував екологічні смаковиті плоди нашої неньки-землі, хтось насолоджувався творчістю місцевих талановитих артистів, хтось надихався неймовірними виробами ручної роботи майстрів народного мистецтва та незабутньою парусною регатою, а хто – солодкими подарунками та виграшем в лотерею.

По закінченню святкування міський голова Олександр Бабич урочисто закрив фестиваль та оголосив: «До зустрічі на ювілейному XV Всеукраїнському фестивалі «Український кавун - солодке диво!».

Альона ЛИТВИНЕНКО, начальник відділу культури, туризму та ЗМІ ВК. 

Фото Анжеліки БОНДАРЕНКО.

Фотозвіт

 

 
 

 


Початок

Використання інформаційних та фотоматеріалів сайту тільки з дозволу адміністрації
 
 

 

ОСББ: рекордний липень 2017

16.08.2017
Влітку 2017 року ОСББ вразили своєю активністю та високим інтересом до енергоефективних заходів. Так, у липні 86 ОСББ та ЖБКзалучили «теплих кредитів» на суму29,1 млн гривень. Це в 4 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли ОСББ використали на енергоощадністьлише ...


Гола Пристань пишається!

15.08.2017
  На фото зліва – збірна команда України на XIII Чемпіонаті світу з драгонботу серед юніорів та молоді. Мабуть, далеко не всім шанувальникам спорту взагалі відомо про існування цього виду спорту, який неодноразово прославляв та прославляє Україну на різних світових та європейських стартах. ...


ПІДСУМКИ ТА ПЛАНИ: звіт міського голови за півроку роботи

14.08.2017
Традиційна зустріч Голопристанського міського голови Олександра Бабича із територіальною громадою міста відбулась 10 серпня у кіноконцертній залі міського Палацу культури «Сузір’я». Продовжуючи започаткований звіт, очільник міста зосередив увагу присутніх на роботі структурних підрозділів ...


24 серпня у прокат вийде гостросюжетна історична драма режисера Зази Буадзе «Червоний»

09.08.2017
    В основі сюжету стрічки – однойменний роман Андрія Кокотюхи, відзначений Міжнародним конкурсом «Коронація слова» як кращий історичний роман 2012 року. В головних ролях - Микола Береза, Олег Шульга, Любов Тищенко, Олександр Мавріц. Події фільму мають реальну ...


УВАГА! Громадське обговорення містобудівної документації

09.08.2017
  Розпочинається громадське обговорення містобудівної документації  «Детальний план щодо впорядкування території садового товариства «Кварц» для відведення земельної ділянки площею 0,1200 га, для ведення індивідуального садівництва  за адресою: Голопристанська ...


ВИща освіта в університеті нового типк

02.08.2017
   


Звіт міського голови

02.08.2017
...


Шановні голопристанці! Міська рада розпочинає формування реєстру жителів міста Гола Пристань, які відзначені почесним званням України "Заслужений" у різних галузях господарства. Просимо за наявності надати відповідну інформацію (документи, які підтве

02.08.2017
  чМіська рада розпочинає формування реєстру жителів міста Гола Пристань, які відзначені почесним званням України "Заслужений" у різних галузях господарства.   Просимо за наявності надати відповідну інформацію (документи, які підтверджують відповідні заслуги – ...


12 серпня у Голій Пристані відбудеться XIV Всеукраїнський фестиваль "Український кавун - солодке диво"!

01.08.2017
  Чекаємо всіх на чудовому святі, у програмі якого: виставка-ярмарок, дегустація, продаж у великому асортименті баштанних культур та іншої сільськогосподарської продукції, концертно-розважальна програма, ігри, конкурси, майстер-класи з карвінгу та інших видів декоративно-прикладного мистецтва та ...


Повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми на 2017 – 2018 роки та порядок подання до нього пропозицій

25.07.2017
    Комунальне підприємство «Гопри-Водоканал»» повідомляє про розроблений проект інвестиційної програми на 2017 – 2018 роки згідно вимог порядку «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання ...