Громадянське суспільство     

21 травня 2018 року,  понеділок

    

 

 


18 травня 2018 року,  п’ятниця

 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

            Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Інформація про об’єкт оцінки

1. Мета експертної грошової оцінки – визначення вартості земельної ділянки для продажу у власність.

            2. Назва об’єкту оцінки:

2.1. Земельна ділянка несільськогосподарського призначення (категорія земель – землі громадської забудови) площею 399 кв.м по вул. К. Маркса, 76  в м. Гола Пристань, кадастровий номер 6522310100:01:001:1442, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця, нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 77074,83 грн.

3. Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) в запечатаному конверті з надписом «На конкурс» та описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсна документація складається із:

3.1. Підтвердних документів.

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів (передбачених абзацом сьомим пункту 9 розділу І Положення) - кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір) (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

3.2. Інформація про претендента складається відповідно до додатку 4 Положення;

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

- інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

3.3. Пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті.

3.4. Документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) відповідно до додатку 2 Положення.

Замовник експертної грошової оцінки – Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області.

Кінцевий термін подання документів –  04 червня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу –  08 червня 2018 року о 10-00 годині у приміщенні виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області, за адресою: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14.

Відомості про місцезнаходження конкурсної комісії – 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14, контактні телефони: (05539) 2-10-52, телефакс (05539) 2-12-77.

            Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затверджене рішенням сьомої сесії ради 7-го скликання від 29.03.2016 № 135 оприлюднене на офіційному сайті Голопристанської міської ради golapristan-mrada.gov.ua.

 

 


20 травня 2018 року,  неділя 

80-ті роковини Великого терору - масових політичних репресій

«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

За період «Великого терору» на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в`язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1 %, звільнено було тільки 0,3 %).

Масові репресивні операції у 1937–1938 рр., за задумом Й. Сталіна, мали завершити двадцятилітню боротьбу з «соціально-ворожими елементами», упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити «кадрову революцію». Підставою для розгортання терору була теза Й. Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва.

Офіційно початком «Великого терору» став оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 «Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів» від 30 липня 1937 р., затверджений політбюро ЦК ВКП(б) 31 липня 1937 р. Проте наявні документи НКВД (накази, листування, телеграфи) свідчать, що масові репресії готувалися заздалегідь, а наказом їх лише формалізували.

Наказом № 00447 запроваджувалися ліміти (плани) на покарання громадян. Вироки за І-ю категорією означали «розстріл», за ІІ-ю категорією – на ув’язнення в таборах ГУЛАГ (рос: Главное управление лагерей) НКВД СРСР. Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 р. він був збільшений до 83122 осіб. Із проханням про додаткові ліміти в Москву неодноразово зверталися наркоми внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський.

Ще до початку дії оперативного наказу № 00447 особливу увагу було звернено на «чистку» партійних лав та органів безпеки, що мало забезпечити надалі беззастережне виконання репресивних директив центру. А вже у червні 1937 р. розпочались масові арешти. 10 липня 1937 р. політбюро ЦК КП(б)У розіслало по областях УРСР вказівку про формування позасудового репресивного органу – обласних «трійок», створених для спрощення процедури засудження. До складу трійки зазвичай входили начальник обласного НКВД (голова), обласний прокурор та перший секретар обласного або республіканського комітету ВКП(б). Існування «трійок» та інших позасудових репресивних органів повністю суперечило радянському законодавству, у тому числі Конституції 1936 р.

Заарештований був фактично позбавлений права на захист (на адвоката) чи оскарження вироку. Слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами «вибивали» з арештованих потрібні зізнання. В 1937 р. дозвіл на застосування методів «фізичного впливу на підозрюваних» (тобто тортур) було дано на найвищому рівні ЦК ВКП (б). Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувалась прислів’ям «ліс рубають – тріски летять».

Часи «Великого терору» у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов’язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо.

Розіграні за сценарієм показові процеси проти керівників/очільників партійних та державних осередків у 1937-1938 рр. передбачали не лише усунення чи маргіналізацію рештків старої еліти, але також здійснення впливу на нових висуванців та суспільство загалом. Участь у цих показових процесах мала засвідчити політичну й ідеологічну лояльність, послух волі вождя, визнання терористичних методів державного керівництва.

«Великий терор» згорнули за вказівкою вищого партійно-радянського  керівництва. 17 листопада 1938 р. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили постанову «Про арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства», якою «орієнтували правоохоронні органи на припинення «великої чистки» та відновлення елементарної законності. Наступним кроком стала фізична ліквідація безпосередніх організаторів і виконавців «Великого терору».

Реабілітація жертв

Незаконність «Великого терору» визнали ще за часів СРСР після смерті Й.Сталіна, коли в роки «відлиги» провели часткову реабілітацію репресованих. Реабілітаційні процеси другої половини 1950-х – початку 1960-х років мали обмежений характер. Більшість громадян, засуджених за політичними звинуваченнями, не отримали повної реабілітації, а їхні права не були повністю відновлені.

У 1991 році, в останні місяці існування УРСР, було ухвалено Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». У ньому вперше в Україні законодавчо засудили і відмежувалися від політичних репресій як методу керування суспільством. Але оскільки цей закон ухвалювався ще в УРСР, то певна частина цих репресій, навіть вчинених позасудовими органами, все ще визначалася «обґрунтованими». Відповідно до вимог Закону органами прокуратури та судами впродовж 1991–2001 років було реабілітовано 248 тис. 810 громадян, відмовлено в реабілітації — 117 тисячам 243 особам.

У 2015 році Україна засудила злочини комуністичного тоталітарного режиму Законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганд їхньої символіки». 

Цього року у Верховній Раді України схвалено в першому читанні розроблений Українським інститутом національної пам’яті спільно з народними депутатами проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (№ 6574 від 09.06.2017). Законопроект суттєво розширює коло осіб, які підпадають під реабілітацію. Зокрема, в ньому прописана автоматична реабілітація осіб, які були покарані позасудовими органами, право на реабілітацію отримають ті, хто зі зброєю в руках боровся за незалежність України, був ув’язнений, примусово поміщений у психіатричний заклад, трудову армію, позбавлений майна через «експропріацію» чи «розкуркулення», або ж депортований за національною ознакою.

  

 


18 травня 2018 року,  п’ятниця 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної    документації – «Детальний план території частини існуючого кварталу присадибної забудови м.Гола Пристань, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0851 га, власність гр.Сиромята М.Ф. під комерційне використання (будівництво будівель та споруд торгівельного призначення) за адресою: вул.Московська б/н в м.Гола Пристань, Херсонська область», розроблений головним архітектором проекту  Мерзликою Л.К.

Місце ознайомлення з проектом містобудівної документації – офіційний веб-сайт Голопристанської міської ради і приміщення відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та містобудівного кадастру виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 22.  

 Строки ознайомлення з проектом ДПТ – 18.05.2018 до 18.06.2018 включно.

 

 


18 травня 2018 року,  п’ятниця 

 

Шановні жителі Голої Пристані! Щиро вітаю всіх із Днем Європи!

 Для нас, українців, День Європи – особливе свято. І не тому, що географічно Україна є центром Європи, а тому, що стати повноправним членом ЄС – це не лише завдання державної політики, а й свідомий вибір українців.

Для реалізації цієї мети ми маємо подолати всі виклики сьогодення. Ми йдемо по шляху запровадження  реформ, які змінять нашу країну, зроблять її сильною державою.

Давайте всі разом своєю працею, своїми знаннями будемо змінювати Україну і нашу Голу Пристань на краще.

Вітаю всіх із Днем Європи! Це свято в черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном – вона починається у серці кожного українця.

Бажаю всім миру, добра, рішучості, щасливої долі та кращого життя у новій європейській країні! 

 З повагою, Голопристанський міський голова Олександр БАБИЧ. 18 травня 2018 року,  п’ятниця


Шановні жителі міста Гола Пристань 

та Голопристанського району!

Адміністрація комунального закладу Херсонської обласної ради «Голопристанський геріатричний пансіонат» повідомляє про відкриття платного госпрозрахункового відділення (далі - Відділення), що розраховане за плановою кількістю на 30 чоловік для тимчасового перебування літніх осіб, що потребують стороннього догляду.

Відділення створене з метою надання соціальної послуги - стаціонарного догляду.

До відділення мають право прийматися від 1 до 6 місяців:

-     особи похилого віку, які досягли пенсійного віку;

-    інваліди І і II групи, старші 18-ти років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у відділенні закладу:

-    особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання.

З кожним бажаючим буде укладатись договір про надання платної соціальної послуги: «стаціонарний догляд».

Чекаємо на Вас за адресою: вулиця Чорноморська, 103-а, місто Гола Пристань, Херсонська область, 75600, тел./факс (05539) 2-12-53, 2-16-90. E-mail: pansionat63@ukr.net,  код ЄДРПОУ 22752404.

Бажаємо всім здоров'я!

З повагою, адміністрація комунального закладу Херсонської обласної ради 

«Голопристанський геріатричний пансіонат»

 17 травня 2018 року,  четвер

Шановні мешканці м.Гола Пристань та району!

 

       Якщо Вам відомо про нелегальну працю та заробітну плату «в конвертах», просимо Вас повідомляти на «гарячу» лінію Головного управління Держпраці у Херсонській області за номером (0552) 49-06-30 або заповніть електронну форму повідомлення на нашому сайті  ПОВІДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ. Анонімність гарантуємо.

Головне управління Держпраці у Херсонській області

 

 


16 травня 2018 року,  середа

Тато, мама, я – спортивна сім’я  

11 травня на базі Голопристанського міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відбулися веселі та незвичайні спортивно-розважальні змагання "Тато, мама, я - спортивна сім'я", що вже стали традиційним щорічним спортивним дійством, яке поєднує в собі спорт,  розваги та здорову конкуренцію.

Цього року право називатися «найспортивнішою сім’єю» виборювали чотири сімейні команди із закладів загальної середньої освіти міста: Голопристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю» - родина Гончарових (тато – Вадим Сергійович, мама – Марина Анатоліївна, донька – Вікторія);  Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо – математичного циклів – родина Рябущиць (тато – Семен Павлович, мама – Ганна Миколаївна, син – Артем); Голопристанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 – родина Сидоренків (тато – Андрій Миколайович, мама – Катерина Анатоліївна, донька – Олександра) та Голопристанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 – родина Сліпченків (тато – Вадим Валерійович, мама – Оксана Миколаївна, донька – Дар’я). Родинам випала прекрасна можливість позмагатися у силі, спритності, винахідливості, відпочити та поспілкуватися з дітьми та друзями, та, звісно, набратись позитивних емоцій і хорошого настрою.

Із привітальним словом перед початком змагань виступив заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради Олександр Веніамінович Таран, який подякував сім’ям  за те, що вони знайшли час та прийшли взяти участь у змаганнях, побажав міцного здоров’я, здійснення мрій та сподівань, якнайбільше позитивних вражень та, звісно, перемоги найдостойнішому!

Учасники змагань демонстрували свої найкращі здібності у швидкості, спритності, гнучкості та злагодженості дій у шести командних естафетах («Флорбол», «Перенеси сім’ю», «Дартс», «Стрибки в мішках», «Розкидати та зібрати», «Гусениця») та набирали якнайбільше балів у спортивній вікторині. Не тільки діти, а й батьки старанно із молодечим запалом долали перешкоди.

       

Тож учасники змагань продемонстрували, що ж таке справжня міцна і дружна сім’я, в якій всі допомагають один одному, радіють спільним успіхам і з легкістю надають підтримку у важку хвилину.

За підсумками всіх спортивних випробувань абсолютним переможцем цьогорічних міських змагань, показавши найкращі результати, стала спортивна сім'я  Сидоренків, яка представляла Голопристанську ЗОШ № 1. Друге місце виборола сім’я Гончарових  – представники Голопристанської гімназії.  Третє місце – у сім’ї  Сліпченків, які представляли Голопристанську ЗОШ № 4. Переможці та призери були нагороджені медалями та кубком.

Батьки та діти подарували глядачам хвилини незабутньої радості. Назва конкурсу - «Тато, мама, я - спортивна сім'я» - повністю виправдала себе. Адже усі члени кожної з сімей-учасниць доклали максимум зусиль для того, щоб перемогти, показали майстерність та спритність в усіх видах змагань. Усі отримали масу позитивних емоцій: і глядачі, і учасники, а особливо потішились діти, адже у наш шалений час не так багато часу залишається на спільні родинні забави. Цієї днини сім’ї-учасниці перетворилися в єдиний механізм, що крокував до перемоги, підтримуючи один одного. Переможених цього дня не було, адже всі без виключення отримали заряд позитиву.

Протягом усього змагального періоду панувала чудова емоційна атмосфера, «підігріта» друзями та уболівальниками, які підтримували свої команди аплодисментами, вигуками та плакатами.

Між естафетами присутні насолоджувалися виступами Артема Тригуба та Аріни Романенко (Голопристанська гімназія). Також учасники й гості змагань мали змогу подивитись хореографічну композицію у виконанні учнів 2-А класу Голопристанської ЗОШ № 4.

       Вітаємо сім’ю Сидоренків із перемогою та бажаємо їй успішної підготовки й виступу на змаганнях обласного рівня!

Олена ГОРДЄЄВА,

директор КПНЗ «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості».

 15 травня 2018 року,  вівторок

Стипендії – юним обдаруванням

Гола Пристань багата на обдарованих юнаків і дівчат, які мають успіхи в науці, мистецтві, спорті. Саме тому в нашому місті існує традиція вручати стипендії міського голови для підтримки юних талантів.

Відповідно до розпорядження міського голови Голої Пристані від 05.05.2018 року № 103-од міська влада затвердила список обдарованих дітей, які отримають стипендію міського голови. Так, кращими з кращих стали:

  Номінація «За успіхи в навчальній діяльності та науково-дослідницькій діяльності»:

 Корж Тетяна Едуардівна - учениця 10-а класу Голопристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю»;

 Канівець Ілля Сергійович - учень 9-б класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів;

 Юрченко Єва Андріївна - учениця 10 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

 Пісоцька Анастасія Валентинівна - учениця 11 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

 Номінація «За успіхи в громадському та культурному житті»:

 Тригуб Артем Сергійович- учень 10-а класу Голопристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю»;

 Пих Павло Юрійович - учень 10-б класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів;

 Манзик Максим В’ячеславович - учень 11 класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів;

 Толмачова Яна Миколаївна- учениця 9-а класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

 Кадирова Медіне Енверівна- учениця 8 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4;

 Кадирова Еміне Енверівна- учениця 8 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4; 

 Номінація «За спортивні досягнення»:

 Кобельчук Владислав Вікторович- учень 11-а класу Голопристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю»;

 Іванов Ярослав Олегович- учень 10-а класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів;

 Романюк Сергій Михайлович - учень 10 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

 

 Артюшкова Христина Сергіївна - учениця 9-Б класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.   

 


11 травня 2018 року,  п’ятниця

Шановні голопристанці!

У зв’язку із святкуванням 28 травня Дня Свої Трійці, перенесено громадські слухання по обговоренню проектів рішень міської ради «Про встановлення та затвердження ставок та пільг із сплати земельного податку», «Про встановлення та затвердження ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за землю». Громадські слухання з даного питання відбудуться 29 травня 2018 року о 10.00 годині в залі засідань виконавчого комітету Голопристанської міської ради за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14.

З вищезазначеними проектами можна ознайомитися у фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14 тел. 7-72-10, а також на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради www.golapristan-mrada.gov.ua в розділі «Публічна інформація» та в газеті «Рідна Пристань» №17 (742) від 27 квітня 2018 року.

Пропозиції та зауваження з даного питання просимо надсилати до фінансового управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради за вказаною вище адресою.

 

 


11 травня 2018 року,  п’ятниця

Спасибі вам, солдати, за життя!  

Вже третій рік поспіль українці по-новому, у європейському дусі, відзначають 8 травня - День пам'яті та примирення, приурочений пам'яті жертв Другої світової війни. Кожен українець цього дня – з червоним маком на грудях, який є символом пам’яті та перемоги. 

Вшановували пам’ять загиблих і в Голій Пристані, де 8 травня на Алеї Слави біля Вічного вогню відбувся мітинг-реквієм. Цього дня голопристанці зібралися, щоб низько вклонитися воїнам, які віддали свої життя за мир і свободу. Ведуча Інна Якушенко нагадала всім про жахливі роки війни, коли мільйони людей поклали своє життя під час тяжких оборонних та наступальних військових операцій і партизанських рейдів, у підпільній боротьбі, в окупації та концтаборах.

До присутніх звернувся міський голова Олександр Бабич, який зазначив, що важливим символом цього дня, символом невмирущої пам’яті про роки війни та прагнення українського народу до мирного життя є квітка маку, яка є відображенням кривавого сліду від пострілу. І сьогодні, коли в Україні йде війна і агресором є «братня» Росія, червоний мак, який майорить на грудях кожного присутнього, нагадує нам про жертв усіх військових і громадянських конфліктів, а також про страшні події історії, які ми ніколи не повинні забувати і повторювати. Очільник міста побажав усім миру в Україні – нашій Богом даній землі, а кожному голопристанцю – здоров’я і благополуччя.

Перед зібранням виступили голова Голопристанської районної ради Віталій Соловйов та перший заступник голови Голопристанської районної державної адміністрації Віктор Богачук, які також підкреслили, що ми не повинні забувати величний подвиг воїнів-визволителів, які загинули, захищаючи рідну землю і що у цей важкий для усієї країни час нам допоможуть лише єдність і віра в краще майбутнє.

Для присутніх цього дня лунали пісні у виконанні народного хору ветеранів «Червона калина» та народного аматорського ансамблю духових інструментів під керівництвом Олександра Опентанного.

Хвилиною мовчання було увічнено пам’ять героїв війни, а завершився мітинг урочистим покладанням квітів та вінків до пам’ятників загиблим воїнам.

        

А вже наступного дня, 9 травня голопристанці святкували День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – день тріумфу, символізуючий наше героїчне минуле. Кілька сотень голопристанців прийшли вшанувати воїнів, котрі зі славою переможців повернулися з фронтових доріг, які в пекельній боротьбі здобули для прийдешніх поколінь право жити та розбудовувати на рідній землі свою державу. За останні роки пішло з життя багато ветеранів Другої світової війни, які мешкали в Голій Пристані. Зараз у місті проживає 11 учасників бойових дій та інвалідів війни. І, як завжди, саме вони були почесними гостями свята - ветерани, чиї бойові нагороди яскраво свідчать про значний особистий внесок кожного з них у справу Великої Перемоги над нацизмом: Анатолій Олексійович Гаран, Федір Григорович Кеба, Михайло Харитонович Максименко, Георгій Дмитрович Остяков, Олександра Іванівна Шестак, Галина Григорівна Ковальова, Віктор Якович Мехряков, Іван Володимирович Панченко, Юрій Афанасійович Плахотник, Андрій Васильович Прохоренко, Лідія Павлівна Тонконог.

Присутніх вітали ведучі Юлія Решетило та Вячеслав Подковзун, які зазначали: «Кожного року в цей світлий день  весна вітає всіх тих, хто пережив війну. Вітає та нагадує про страхіття війн. Вітає і наказує будь-якою ціною берегти мир».

На цьому наголошували також у своїх виступах міський голова Олександр Бабич, голова районної державної адміністрації Тетяна Гасаненко, голова районної ради Віталій Соловйов, голова громадської організації «Ветеранів АТО, учасників бойових дій у зоні АТО, їх матерів та родин «Єдність»« Василь Купчик, голова ветеранської організації міста Гола Пристань та Голопристанського району Іван Рубін і голова Голопристанської міської первинної організації ветеранів війни та праці України Катерина Колпакова.  Виступаючі вітали всіх із 73-ю річницею Перемоги, бажали миру та добробуту, а також вручали ветеранам квіти, грамоти і подарунки.

У виконанні улюбленця публіки, Почесного громадянина Голої Пристані Євгена Чумаченка життєствердно лунала пісня «Дев’яте травня».

За жертвами воєнних лихоліть представники духовенства відслужили панахиду, присутні спільно молилися за мир та спокій у нашій країні, за примирення і взаєморозуміння.

Пам'ять полеглих у боях за свободу і незалежність України вшанували хвилиною мовчання, учасники пам'ятних заходів також поклали квіти та вінки до Обеліску Слави, могили двічі Героя Радянського Союзу Генерала-майора авіації Петра Опанасовича Покришева, пам'ятного знаку «Розстріляним військовим морякам Дунайської флотилії під час фашистської окупації», пам'ятного знаку «Працівникам тилу», пам'ятника «Жителям міста, страчених у роки Другої світової війни (на території РБК), пам'ятника жителям міста, розстріляних в роки Другої Світової війни (на території державного лісомисливського господарства), до Меморіалу Слави «Гармата», до Братської могили воїнів (кладовище) та до Могили Конотопа. 

       

Та на цьому захід не завершився – ведучі запросили голопристанців до кіноконцертної зали міського Палацу культури «Сузір’я», де на всіх чекав чудовий концерт від найталановитіших людей міста: хору викладачів Голопристанської міської дитячої школи мистецтв (кер. Ірина Чупик), оркестру домристів дитячої школи мистецтв (керівник Тетяна Ліщук, концертмейстер Наталя Зибіна), інструментального тріо Володимира Мякоти, Андрія Островського, Петра Зибіна (викл. Віктор Зибін), самодіяльного народного ансамблю  народної пісні «Україночка» (кер. Олександра Гордіна), народного любительського об`єднання ветеранів «Червона калина» Голопристанського РБК (кер. Сергій Хоменко), хореографічних ансамблів «Фортуна» (кер. Тетяна Тєлєнкова) та «Забава» (кер. Ганна Марковець) дитячої школи мистецтв, зразкового хореографічного колективу «Райдуга» (кер. Лариса Сафонова) Голопристанського РБК, Андрія Деремешка (викл. Олександр Меньшиков), Анатолія Клімова, Сергія Хоменка, Віктора Зибіна, Олександра Меньшикова, Сергія Райка, тріо Діани Верлатої, Поліни Новікової, Тетяни Коваленко, дуету Дар’ї та Натальї Ярових, солістів Світлани Лінник, Юлії Решетило, Наталі Федорченко, Артема Тригуба та Анатолія Клімова.

Ведучі Альона Литвиненко та Ірина Соловйова представляли кращі колективи та солістів, які виконували добре знані усіма композиції воєнних, післявоєнних років та українські патріотичні пісні, а гідним завершенням свята стала пісня «День Победы», яку заспівали всі присутні в залі.

Продовжувалося свято у парковій зоні, де всіх бажаючих чекала запашна солдатська каша, концерт оркестру дитячої школи мистецтв, а також задушевні пісні під супровід акордеону.

А до ветеранів, які не змогли бути присутніми на святкових заходах, міський голова Олександр Бабич і начальник управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Юлія Штепенко завітали особисто, привітали зі святом, вручили квіти та подарунки і традиційно частували солдатською кашею.

Безліч теплих слів лунало в цей день на адресу людей, які наближали світлий день Перемоги. Це – наші шановні ветерани. Їхні груди в медалях, скроні вже давно вкриті сивиною, багато яких вже пішло з життя. Але ми, їхні нащадки, звертаємося до них зі словами вдячності за їхню мужність і героїзм. Спасибі вам за мирне сьогодення, за нашу щасливу юність, за вільну землю. Спасибі вам, солдати, за життя!

Наталья ЯРОВА. Фото автора.

Фотозвіт-1       Фотозвіт-2       Фотозвіт-3

 


11 травня 2018 року,  п’ятниця

 

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці

виконавчого комітету Голопристанської міської ради інформує:

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1022» (далі - Постанова) затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій (далі – Положення) та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяви і декларації визначеним категоріям осіб (пункт 2 Постанови):

- особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

внутрішньо переміщені особи;

- особи, члени сім’ї  яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Пунктом 6 Положення визначено випадки, коли субсидія не призначається (у тому числі на наступний період): перевищення встановленої площі житлового приміщення;  наявність транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше  5 років; несплата працездатними особами єдиного соціального внеску; здійснення покупки на суму більше 50 тис. грн (у т.ч. набуття права власності); наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Слід зазначити, що не призначається субсидія на наступний період громадянам, у яких загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку(крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування).

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

ЗАЯВА про призначення житлової субсидії

 

  

 


Початок

Використання інформаційних та фотоматеріалів сайту тільки з дозволу адміністрації
 
 

 

Незадекларована праця – прірва для працівників та роботодавців

21.05.2018
  Одним із пріоритетних напрямів діяльності Держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну ...


Інформує прокуратура

18.05.2018
  25 травня 2018  року  з  11  години  у  приміщенні Садівської сільської  ради  (Херсонська  область,  Голопристанський  район,  с.  Садове,  вул. Радянська, 1) буде здійснювати прийом громадян заступник керівника Новокаховської ...


Шановні голопристанці!

17.05.2018
  17 травня 2013 року об 11 годині 40 хвилин 286 Народних депутатів одноголосно прийняли Постанову про віднесення міста Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області до категорії міст обласного значення. Тож саме цього дня ми святкуємо знаменну дату – п’яту річницю із ...


У центрі уваги – комунальна сфера

11.05.2018
  Для Голопристанського міського голови Олександра Бабича вже стало традицією звітувати перед територіальною громадою міста та ділитися своїми планами на майбутнє. Цього місяця Олександр Володимирович відзвітував перед голопристанцями 8 травня. У ході звіту основну увагу було приділено роботі ...


Шукаємо патронатних вихователів!

10.05.2018
     Діти повинні рости в рідній сім’ї, з мамою і татом. Адже сім’я є тим природним середовищем, де відбувається розвиток особистості дитини. Батьки – це першовихователі, які турбуються про здоров’я, духовний та моральний розвиток своїх чад, передають свій досвід ...


Дніпрова хвиля – 2018

10.05.2018
5 травня на базі комунального закладу «Голопристанська дитяча школа мистецтв» відбувся обласний конкурс баяністів та акордеоністів ім. Валерія Путренка «Дніпрова Хвиля» під егідою обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв Херсонської обласної ради та відділу ...


Дорогі ветерани! Шановні земляки!

08.05.2018
  8 і 9 травня ми, разом із мільйонами людей по всьому світу, відзначаємо День пам’яті і примирення та 73-ю річницю Перемоги над нацизмом у Європі. Ці дні завжди викликають почуття світлої радості та гіркий сум водночас, вони уособлюють героїзм, силу духу, ратну працю й вічну скорботу за ...


Музика води

05.05.2018
  Цього року жителі міста, як ніколи, чекали гарних, чудових, сонячних днів, теплих романтичних вечорів, розквіту перших духмяних квітів та каштанів, приємних прогулянок із родиною парком та набережною міста. І ось, нарешті, дочекалися! Центр Голої Пристані став улюбленим місцем сімейного відпочинку, ...


Літо – пора оздоровлення

04.05.2018
  На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», міської програми відпочинку та оздоровлення дітей м. Гола Пристань на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2016 № 323, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської ...


Афіша 8-9 травня

03.05.2018