Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Про стан роботи проти корупції рішення за 2018 рік

Про стан роботи проти корупції рішення за 2019 рік


Додатково

1.

2.


ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

 

29.01.2018                                                                                                         № 15

Про стан додержання антикорупційного законодавства

виконавчому комітеті Голопристанської міської ради за 2017 рік 

       Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції»,  «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Державної програми  щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015

№ 265, Типового положення  про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, Заходів по запобіганню корупції у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради, затверджених розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 334-од, керуючись статтями 38, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан додержання антикорупційного законодавства у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради за 2017 рік, взяти до відома (додається).

        2.  Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, начальнику відділу  з питань юридичної роботи виконавчого комітету міської ради Тараненку С.М. удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

         3. Усім посадовим особам органу місцевого самоврядування продовжувати роботу по запобіганню корупції, неухильно дотримуватися вимог діючого антикорупційного законодавства України, Заходів по запобіганню корупції у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради, затверджених розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 334-од, вивчати та аналізувати зміни до законодавства України з зазначеного питання.

        4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                                           О.В.Бабич


ІНФОРМАЦІЯ

про стан додержання антикорупційного законодавства у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради за 2017 рік 

Робота щодо дотримання антикорупційного законодавства у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради у 2017 році проводилася у відповідності із Законами України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Державною програмою  щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, Типовим положення  про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, та на виконання Заходів по запобіганню корупції у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради, затверджених розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 334-од.

Пріоритетною в цьому напрямку залишалася роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування та претендентів на заміщення вакантних посад на службі у органах місцевого самоврядування.

У період оголошення конкурсів та приймання документів від кандидатів на заміщення вакантних посад спеціалістами відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету міської ради з залученням спеціалістів відділу з юридичних питань виконавчого комітету міської ради надаються консультації щодо роз’яснення основних положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції». Усі посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені під підпис із спеціальними обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, текстом Присяги, Загальними правилами поведінки. Посадовим особам постійно наголошується на дотриманні ними службової етики та належному виконанні посадових обов’язків, дотриманні нормативно-правових актів, посадових інструкцій, що підписуються в день прийняття працівника на посаду та змінюються за потребою.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» не здійснювалася спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування, через відсутність осіб зазначеної категорії. 

Згідно з  вимогами чинного законодавства здійснюється інформування про наявність вакантних посад посадових осіб з метою впровадження прозорих механізмів обліку вакансій та їх заповнення.

Постійно опрацьовуються та вивчаються потреби у підвищенні кваліфікації посадових осіб.

          Проведено 5 семінарів з питань вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення можливих випадків щодо запобігання і протидії корупції, складання  декларацій за 2016 рік та з вивчення змін до антикорупційного законодавства, в тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Загалом були присутні 230 чоловік, у тому числі посадові особи органу місцевого самоврядування, керівники комунальних установ, підприємств та закладів міста, депутати Голопристанської міської ради.

         5 посадових осіб органу місцевого самоврядування 2017 році взяли участь у спеціальних семінарах з питань протидії корупції, які проводилися за межами міста Гола Пристань, та 2 посадових особи брали участь у семінарі, який організовувався Голопристанською районною державною адміністрацією.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконкомі проведено:

1. Перевірку фактів своєчасності подання декларацій в електронному вигляді. Усі декларації працюючих подані вчасно, за винятком 4 звільнених осіб, інформація щодо яких передана до Національного агентства з питань запобігання корупції.

2. Перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів. При порівнянні службових обов’язків суб’єктів декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами – конфлікту інтересів не виявлено. 

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, його заступників, секретаря міської ради,  керівників виконавчих органів та їх заступників, інших посадових осіб  оприлюднені на відповідному веб-сайті Національного агентства з запобігання корупції. 

 Розпорядженням міського голови від 25.12.2015 № 334-од затверджені Заходи по запобіганню корупції у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради.              

 Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за протягом 2017 року проводилася відповідна робота щодо профілактики корупції, протидії та запобігання порушенням антикорупційного законодавства. У виконавчому комітеті міської ради здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо поліпшення стану справ з попередження корупційних проявів серед працівників. 

          Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» заведена рубрика «Протидія корупції» у розділі «Публічна інформація» на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради у мережі Інтернет http://golapristan-mrada.gov.ua.

          Регулярно надається інформація на запити правоохоронних та контролюючих органів.

Результатом проведеної роботи по запобіганню проявів корупції в органах місцевого самоврядування є відсутність за 2017 рік  інформації про випадки порушення антикорупційного законодавства працюючими посадовими особами виконавчого комітету Голопристанської міської ради, а відомості відносно звільнених осіб - порушників антикорупційного законодавства України повідомлено до Національного агентства з питань запобігання корупції, двоє з яких уже притягнуті до відповідальності.

        З ініціативи виконавчого комітету міською радою прийняте рішення від 29.12.2017 № 616 «Про затвердження процедури врегулювання конфлікту інтересів», яким  затверджено Пам’ятку про порядок врегулювання конфлікту інтересів міським головою, депутатами Голопристанської міської ради та членами виконавчого комітету Голопристанської міської ради.

         Проводиться підготовча робота до здійснення електронного декларування за 2017 рік.

Стан дотримання антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходяться на постійному контролі міського голови.

Отже, належна організація протидії корупції є одним з найважливіших завдань. Однак, з метою запобігання проявам корупції необхідно чітко керуватись чинним законодавством України. Необхідно постійно проводити роз’яснювальну роботу, організовувати навчання посадових осіб  органу місцевого самоврядування, в тому числі й самостійне, періодичне підвищення їх кваліфікації. Необхідно продовжити і надалі періодично розглядати на засіданні виконкому питання виконання антикорупційного законодавства та здійснювати контроль за прийнятим рішенням, об’єктивно інформувати громадськість про діяльність виконавчого комітету Голопристанської міської ради. 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

начальник відділу з питань юридичної роботи виконавчого комітету міської ради                                                                               С.М.Тараненко 

 

 


Зразок заяви (для депутатів) про наявність конфлікту інтересів

Зразок заяви (для членів виконкому) про наявність конфлікту інтересів

Пам’ятка про порядок  врегулювання конфлікту інтересів

Рішення міської ради від 29.12.2017 № 616 "Про затвердження процедури врегулювання конфлікту інтересів"

Про стан додержання антикорупційного законодавства за 2017 рік

Протокол №5 проведення Дня депутата

 


Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб Голопристанської міської ради за 2015 рік 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб Голопристанської міської ради за 2014 рік


 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.