Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Розпорядження міського голови

                                                                                               06.12.2013282-од 

 

 

ПЕРЕЛІК

 

 

відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом

 

 

 

1. Конфіденційна інформація Голопристанської міської ради це:

1.1. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства Голопристанською міською радою та її виконавчим комітетом.

1.2. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності.

1.3. Персональні дані про учасників будь-яких конкурсів.

          1.4.  Конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.

1.5. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

1.6. Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

1.7. Особові справи працівників Голопристанської міської ради та її виконавчого комітету.

1.8. Персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу.

2. Таємна інформація Голопристанської міської ради це:

2.1. Інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену

законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

2.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці виконавчого комітету.

2.3. Лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

3. Перелік відомостей з обмеженим доступом, які містять службову інформацію це:

 

- відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

 

- інформація з генерального плану міста, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 7 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

- відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі – ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

- зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- інформація з протоколів засідання опікунської ради чи комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація щодо рішень опікунської ради чи комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи опікунської ради чи комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація зі звернень, заяв громадян;

- особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- висновки про надання статусу, кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

          - відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

          - відомості з розпоряджень міського голови з кадрових питань;

  - відомості щодо розслідування нещасних випадків;

  - перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

  - відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

 - відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

 - відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

 - координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

- інформація з планово-картографічних матеріалів.

4. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

  

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                            Г.В.Галич

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.