Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

УВАГА! ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

17.12.2015

 

Розпочинається громадське обговорення містобудівної документації  «Детальний план території для ведення особистого селянського господарства на території Голопристанської міської ради за  межами населеного пункту міста Гола Пристань громадянину Годині Миколі Григоровичу», розроблений за кошти замовника на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації  від 04.08.2015 №331 «Про розроблення детального плану території громадянину Годині М.Г.»
 
Місце ознайомлення з проектом  містобудівної документації – офіційний веб- сайт Голопристанської міської ради http://golapristan-mrada.gov.ua/ і приміщення міськвиконкому за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня,14.  
 
Строки ознайомлення з проектом – з 18.12.15 до 18.01.16  включно.
 

 
  
 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
14.12.2015                                                      № 315-од
                  
 Про проведення громадських слухань
 щодо врахування громадських інтересів
 під час розроблення проекту містобудівної
 документації – Детального плану території
 для ведення особистого селянського господарства
 на території Голопристанської міської ради за
 межами населеного пункту міста Гола Пристань
 громадянину Годині Миколі Григоровичу
 
Розглянувши листа Голопристанської районної державної адміністрації від 04.12.2015 № 01-21/722, з метою врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації – Детального плану території для ведення особистого селянського на господарства на території Голопристанської міської ради за межами населеного пункту міста Гола Пристань громадянину Годині Миколі Григоровичу, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, Статуту територіальної громади міста Голої Пристані, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2013 № 880, керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації – Детального плану території для ведення особистого селянського на господарства на території Голопристанської міської ради за межами населеного пункту міста Гола Пристань громадянину Годині Миколі Григоровичузгідно з вимогами чинного законодавства України.
2. Скликати громадські слухання 19.01.2016 о 10.00 годині у залі засідань міськвиконкому за адресою : м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14.
        3. Начальнику відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва – головному архітектору виконавчого комітету міської ради Щипаку А.І. забезпечити оприлюднення розробленого проекту містобудівної документації – Детального плану території для ведення особистого селянського на господарства на території Голопристанської міської ради за межами населеного пункту міста Гола Пристань громадянинину Годині Миколі Григоровичу шляхом розміщення матеріалів на стенді у приміщенні міськвиконкому по вул. 1 Травня, 14 в м. Голій Пристані, доступ громадськості до зазначеної інформації, інформування громадян через засоби масової інформації – газету Голопристанської міської ради «Рідна Пристань», розміщення інформації на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради.
4. Начальнику загального відділу міськвиконкому Дробоженко С.М. забезпечити прийняття та реєстрацію пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації - Детального плану території для ведення особистого селянського на господарства на території Голопристанської міської ради за межами населеного пункту міста Гола Пристань громадянину Годині Миколі Григоровичу протягом визначеного у повідомленні терміну про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості - в період з 18.12.2015 до 18.01.2016 включно.
5. Секретарю виконавчого комітету міської ради Галич Г.В.:
     5.1. Оповістити територіальну громаду м. Голої Пристані через засоби
масової інформації про час і місце проведення та питання, яке виноситься на громадські слухання, не пізніше як за 10 днів до їх проведення.
     5.2. Про результати громадських слухань інформувати жителів міста у
десятиденний термін після їх проведення.
     6. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради Лінник С.Г. за підсумками проведених громадських слухань підготувати матеріали та надати їх до Голопристанської районної державної адміністрації.
     7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря
виконавчого комітету міської ради Галич Г.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Лінник С.Г. 
    
Міський голова                                                                                                          О.В.Бабич
 
 

 
 
 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – Детального плану території  для ведення особистого селянського господарства  на території Голопристанської міської ради за межами населеного пункту міста Гола Пристань  громадянину Годині Миколі Григоровичу
                              
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної  документації
Мета містобудівної документації.
Головна мета детального плану - уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за  межами населеного пункту, визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення земельної ділянки площею 0,2 га для ведення особистого селянського господарства.
 
Склад проекту.    1. Пояснювальна записка.  Том 1.  
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Детальний план території, щодо впорядкування території для містобудівних потреб на те­риторії Голопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області, за ме­жами населених пунктів гр.Годині М.Г., відносно відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 2,000 га, розроблений на підставі наступних початкових даних:
1.            Завдання на розробку Детального плану території.
2.             Викопіювання з генерального плану території.
3.             Графічних матеріалів місця розташування земельної ділянки.
4.             Розпорядження Голови Голопристанської районної державної адміністрації, Херсонсь­кої області за № 331, від 04.08. 2015 р.
"Про надання згоди на розробку детального плану території, щодо впорядкування тери­торії для містобудівних потреб на території Голопристанської міської ради, Голопристан­ського району, Херсонської області, за межами населених пунктів, гр. Годині М.Г., від­носно відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,000 га".
Земельна ділянка у Детальному плані території для ведення особистого селянського гос­подарства, розташована за межами населених пунктів, на території Голопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області в західній частині від межі населеного пункту міста Гола Пристань.
Проект детального плану території земельної ділянки, яка відводиться гр. Годині М.Г. для ведення особистого селянського господарства, за межами населених пунктів на території Го­лопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області, має загальну площу - 20000,00 м2.
Проектне використання земельної ділянки гр. Години М.Г. - розміщення, обслуговування та ведення особистого селянського господарства.
Основне використання території земельної ділянки - виробнича діяльність та використан­ня існуючих будівель і споруд - ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка віднесена до земель сільськогосподарського призначення.
Земельна ділянка, що розглядається у Детальному плані території, розміщується поза межами населеного пункту м. Гола Пристань на відстані:
-            176,00 м від межі населеного пункту м. гола Пристань;
-            5,50 м від проїзної частини міжсільського польового проїзду; -154,00 м від дороги вулиці Берегова.
З західної, східної та південної сторін від земельної ділянки розміщуються суміжні індивідуальні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності.
Територія навколо земельної ділянки, що розглядається, сформована і існує, як сформована за­будова навколишнього середовища.
Містобудівні умови і обмеження у використанні земельної ділянки присутні у вигляді охоронної зони ЛЕМ 10 кВ. Використання земельної ділянки для ведення особистого селянського го­сподарства не вплине на використання суміжних земельних ділянок та охорону навколишньо­го середовища.
Основною метою розробки Детального плану території, є обґрунтування розміщення зе­мельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та обслуговування даної території. На земельній ділянці, щодо відведення присутні одна житлова адміністративна буді­вля і нежитлові капітальні будівлі. По території земельної ділянки проходить повітряна мережа (ЛЕМ 10 кВ) та її охорона зона (площа охоронної зони складає 210,00 м2).
Детальний план території розроблений згідно розпорядження голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області:
"Про надання згоди на розробку детального плану території, щодо впорядкування території для містобудівних потреб на території Голопристанської міської ради, Голопристанського рай­ону Херсонської області, за межами населених пунктів гр. Годині М.Г., відносно відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 2,000 га".
Розміщення і використання земельної ділянки в детальному плані території та архітектур­но-планувальні рішення дадуть додаткові містобудівні матеріали для актуалізації та розробки генерального плану населеного пункту м. Гола Пристань та його адміністративних кордонів, зонування території, розвиток інфраструктури виробничої зони та в сфері соціально-побутових послуг для населення.
 
Місто Гола Пристань, Голопристанського району, Херсонської області, розташоване у за­хідній частині Херсонської області на відстані 74 км від обласного центру - м. Херсон.
Земельна ділянка для ведення індивідуального, особистого селянського господарства, розташована в західній частині від межі населеного пункту міста Гола Пристань на відстані 176,0 м та на відстані 154,0 м від дороги вулиці Берегова.
Детальний план території дає можливість на відведеній земельній ділянці забудову буді­вель і споруд необхідних для діяльності та ведення особистого селянського господарства та їх обслуговування.
Проект детального плану території розроблені згідно завдання на проектування з ураху­ванням містобудівних умов і обмежень.
Межі земельної ділянки встановлені в натурі та узгоджені з суміжними землекористувача­ми. Під'їзні шляхи до території земельної ділянки існуючі з твердим ґрунтовим покриттям.
Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства гр. Години Миколи Григоровича за межами населеного пункту м. Гола Пристань, на території Голопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області, відноситься до:
11-го (південно-східного) кліматичного району.
Територія розташована у межах степової зони з помірно-континентальним кліматом.
Згідно ДБН В.1.2-2-2006 "Навантаження і впливи" по характеристичним значенням земельна ділянка відноситься:
-            за вагою снігового шару - до І району (сніговий тиск Бо=76 Па);
-            за тиском вітру - до 4 району (тиск вітру \Л/о=480 Па);
-            за товщиною стінки ожеледі - до 3 району (В=19 мм);
-            за тиском вітру при ожеледі - до 5 району (тиск вітру \Л/в=350 Па);
Згідно ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" земельна ділянка має:
-            середню швидкість вітру взимку - 4,8 м/с;
-            середньомісячну температуру повітря у січні - (-5) град.С;
-            середньомісячну температуру повітря у липні - (+23) град. С;
-            середньорічну температуру повітря - (+9,8) град.С;
-            середню температуру максимально зимнього періоду - (-7) град.С.
Дана загальна земельна ділянка має спокійний рельєф. Нормативна глибина промерзання ґрунту 0,8м - 0,9м.
Планувальні обмеження розташування земельної ділянки та її забудови для ведення осо­бистого селянського господарства - відсутні.
На період складання містобудівного обгрунтування - Детального плану території, на зе­мельній ділянці, нерухомі об'єкти культурної спадщини, історичних ареалів та історико-культурного призначення - відсутні. Мережіи інженерного обладнання присутні у вигляді охоронної зони ЛЕМ 10 кВ.
 
Рельєф земельної ділянки, щодо відведення під особисте ведення селянського господар­ства спокійний, з перепадом по висоті (по довжині 212,00 м і по ширині 100,00м) -1,80 м. Розмі­щені існуючі житлова і нежитлові будівлі у Детальному плані території виконані в межах відведеної території земельної ділянки, з урахуванням містобудівних умов і обмежень.
Загальна площа земельної ділянки складає 20000,00 м2 (2,000 га);
Проектним рішенням в Детальному плані території є відведення земельної ділянки для ді­яльності та ведення індивідуального, особистого селянського господарства на землях Голопристанської міської ради. Голопристанського району, Херсонської області (за межами населеного пункту).
Ресурсами Голопристанської міської ради, за межами населеного пункту м. Гола Прис­тань, є можливість та кліматичні умови для відведення земельної ділянки, розвиток та будів­ництво необхідних будівель і споруд для ведення діяльності особистого селянського госпо­дарства. На даний час на земельній ділянці, яка відводиться присутні зелені насадження за­гального користування. Під'їзні шляхи до територій земельної ділянки, що розглядається, існуючі з твердим ґрунтовим покриттям.
Враховуючи існуючий стан використання території, що розглядається, існуючий стан розвитку адміністративних земель Голопристанської міської ради, з урахуванням архітектурно-планувального аналізу, були визначені основні критерії для розробки Детального плану території:
-    для раціонального і ефективного використання території для ведення особистого селян­ського господарства з сучасним рівнем обладнання і обслуговування.
-       об'єкти проектованої забудови повинні бути розміщені на земельній ділянці, та в її межах. На території дворового простору забезпечено можливість проїзду пожежної техніки до
існуючих житлової та нежитлових будівель.
Для більш широкого та ефективного використання ресурсів території Голопристанської мі­ської ради, Детальним планом території передбачається розвиток зони за рахунок виділення та розміщення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, та пер­спективного будівництва і обслуговування на виділеній земельній ділянці проектованих (в пер­спективі) будівель і споруд.
 
Земельна ділянка, яка відводиться для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів, на території Голопристанської міської ради, Голопристанського ра­йону Херсонської області, загальною площею земельної ділянки 1,9352 га (19 352,00 м2), та її експлуатація негативно не вплине на навколишнє середовище. Відвід дощової та талої вологи від існуючих житлової та нежитлових будівель здійснюється поверхневим шляхом на прилеглу територію забудови земельної ділянки.
Планувальні містобудівні заходи повинні здійснюватися з мінімальним впливом на враз­ливі елементи природного середовища, згідно ДСТУ - Н Б Б.1.1-12: 2011 "Склад і зміст плану зонування території (зонінг)".
При обслуговуванні на відведеній ділянці існуючих житлових та нежитлових будівель і споруд (та в перспективній забудові земельної ділянки) передбачити заходи, щодо охорони навколишнього середовища:
-    розміщенні на відведеній земельній ділянці зелені насадження, максимально зберігають­ся. Мінімальна кількість насаджень, які будуть заважати розміщенню необхідних нових буді­вель і споруд по можливості пересадити або компенсувати новими посадками.
-    при розробці креслень з інженерної підготовки майданчика території земельної ділянки, забезпечити відведення атмосферної і талої води з забудованої території, для виключення водних потоків та появи ерозії рослинного шару ґрунту.
Обслуговування існуючих будівель і споруд, а також ведення особистого селянського гос­подарства на території земельної ділянки при виконанні заходів по охороні навколишнього се­редовища негативно не вплине на природню та навколишню середу.
 
1. Загальна площа земельної ділянки складає 20000,00 м2 (2,000 га);
2. Загальна площа існуючої забудови земельної ділянки складає - 864,80 м2
3. Відсоток існуючої забудови складає - 3,72%
4.   Площа мостіння, проїздів, майданчиків, покриття, озелененням та під сільгоспугіддями складає - 19135,20 м2
5. Відсоток під рештою територією - 95,68%
6. Кількість існуючих будівель та споруд - 6 шт
7. Поверховість існуючих будівель -1 поверх
8. Електрозабезпечення - існуюче
9. Водопостачання - існуюче
10.    Каналізування - існуючий вигріб
11.    Опалення - існуюче.
 
Детальний план території, проекту розміщення та забудови земельної ділянки, розроблений для розміщення на території земельної ділянки необхідних будівель і споруд для ведення особистого селянського господарства.
Враховуючи:
-            ситуацію навколишнього середовища та існуючу забудову;
-            використання земельної ділянки для ведення особистого, індивідуального селянського гос­подарства;
-            перспективу розвитку інфраструктури і впорядкування території адміністративних меж Голопристанської міської ради, та згідно зонуванню території в цілому.
Можна зробити висновок, що проектна пропозиція Детального плану території, щодо роз­міщення, відведення та забудова територій для ведення особистого селянського господарст­ва, та архітектурно-планувальні рішення дадуть додаткові містобудівні матеріали для актуалі­зації і розробки генерального плану села, встановленню існуючих меж населеного пункту, ад­міністративних меж, розвиток соціальної інфраструктури в цілому.
Протипожежні заходи відповідають вимогам ДБН В. 1.1-7-2010 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", діючим будівельним та галузевим нормам, НАПБ А.01.001-2004 "Нормативні акти пожежної безпеки", ДСТУ Б В. 1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Мето­ди випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", ДБН 360-92** "Містобудування. Плану­вання і забудова міських і сільських поселень".
Найближчий пункт місцевої пожежної охорони знаходиться в м. Гола Пристань на відстані до 2,0 км. На території земельної ділянки в нежитловій будівлі передбачити приміщення для пожежного поста з обладнанням відповідно до нормативів з протипожежної безпеки. Під'їзди пожежної техніки до території земельної ділянки, яка відводиться гр. Годині М.Г. для ведення особистого селянського господарства, передбачені по існуючим дорогам і проїздам, та забез­печені існуючими проїздами з твердим покриттям.
 
Детальний план відведення та перспективою проектованої забудови території земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами міста Гола Пристань, на території Голопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області, враховує перспективу розвитку інфраструктури адміністративних меж міста Гола Пристань.
Проектне рішення враховує екологічно-санітарний стан території, систему планувальних обмежень, ландшафтні особливості та порогові значення техногенних навантажень.
Врахування даних факторів дозволяє сформувати територію для ведення індивідуально­го, особистого селянського господарства з подальшою перспективою її розвитку.
Проектована (перспективна) забудова на земельній ділянці, що відводиться гр. Годині М.Г. виконується відповідно з технологічними процесами і діяльністю ведення особистого селян­ського господарства.
Враховуючи сформовану навколишню забудову, перспективу розвитку території Голопри­станської міської ради і її адміністративних меж, та доцільність розміщення та відведення зе­мельної ділянки, проектна пропозиція!' - впорядкує, упорядкує і організує архітектурно-плану­вальну забудову даної території.
Детальний план території проекту розміщення та забудови відведеної земельної ділянки, гр. Години М.Г., для ведення особистого селянського господарства, площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів, на території Голопристанської міської ради, Голопристан­ського району, Херсонської області, не порушує існуючий архітектурний ансамбль навколишнього середовища. Відстані до нежитлових і житлових будівель відповідають нормативній до­кументації.
Планувальні обмеження розташування земельної ділянки та її обслуговування і для веден­ня особистого селянського господарства - присутні тільки в охоронній зоні ЛЕМ 10 кВ, яка зна­ходиться на території земельної ділянки, щодо відведення.
 
У зв'язку з тим, що Детальний план території проекту відведення, розміщення та обслуго­вування земельної ділянки для ведення особистого, індивідуального селянського господарст­ва має архітектурне та містобудівне обґрунтування і не впливає на сформовану забудову, мо­жна зробити висновок, що: - Враховуючи розрахункову площу земельної ділянки 20000,00 м2, існуючу забудову, та пло­щу під мостінням, обслуговуванням будівель, проходами, проїздами і площадками, площу під озелененням та сільськогосподарськими культурами і угіддями, надається можливим відве­дення та забудова земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Голопристанської міської ради, Голопристанського ра­йону, Херсонської області.
Проект розміщення та забудова відведеної земельної ділянки для ведення особистого се­лянського господарства у Детальному плані території уточнює планувальну структуру і функці­ональне призначення території, просторові композиції і параметри існуючої забудови, ландша­фтну організацію території за межами населених пунктів.
Проект розміщення та відведення території земельної ділянки гр. Години М.Г., площею 2,000 га, для ведення особистого селянського господарства у Детальному плані території є доцільним та не заперечує містобудівним умовам і обмеженням відведення, розміщення та за­будови земельної ділянки.
Згідно даного Детального плану території, проекту розміщення та забудови земельної ді­лянки гр. Години Миколі Григоровичу, для ведення особистого селянського господарства, на території Голопристанської міської ради, Голопристанського району, Херсонської області, за межами населеного пункту, РЕКОМЕНДОВАНО для подальшого оформлення згідно з чинним діючим Законодавством України.
 
Головний інженер проекту                                                                            С.Тимченко
Архітектор                                                                                                        Ю. Агєєв
 
2. Графічні матеріали.        Том 2
 
              
 
 
 
 

 1. EllHose, 05.06.2019 20:32
Tadalafil Cialis Generico viagra Alcohol Zithromax
2. EllHose, 13.06.2019 17:50
Best Price For Fluconazole Acquistare Kamagra Generic levitra with dapoxetine reviews Prescribing Propecia Acquistare Kamagra In Spagna Dose Of Amoxicillin For Sinus Infection
3. EllHose, 22.06.2019 11:09
Zithromax Birth Control Finasteride 1 Mg Buy Uk Kamagra Sin Receta wheretobuylevitrapills Cialis Farmatodo
4. EllHose, 04.07.2019 01:57
Does Retin A Require Prescription zoloft Buy Accutane In London Misoprostol Generique Acheter
5. EllHose, 23.07.2019 05:56
Viagra Jelly Online Uk What Is Amoxicillin Tab Used For viagra Online Pharmacy No Rx Buy Albendazole Online
Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.


Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.