Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Голопристанський міський голова 

БАБИЧ Олександр Володимирович

Очолює
Голопристанську міську раду
Громадянство
України
Дата і місце народження
09 червня  1968 року
Освіта
 • 1991-1994 рр. – Новокаховський технікум гідромеліорації, механізації та електрифікації сільського господарства, кваліфікація – технік-механік.
 • 2008-2012 рр. – Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність "Механізація сільського господарства", кваліфікація – інженер-механік з механізації сільського господарства.
 • 2013 - 2016 рр. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ступінь магістр, спеціальність "Державне управління", кваліфікація – магістр державного управління.
 • 2016 по т.ч. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, аспірант, спеціальність "Публічне управління та адміністрування".
Життєві університети
 • 1986-1989 - Служба в лавах Військово-морського флоту СРСР
 • 1989-1991 - водій АТП-16540
 • 1991-1992 - механік Райагробуду
 • 1992-1996 - тимчасово не працював
 • 1996-2015 - фізична особа - підприємець
 • 10.11.2015-по т.ч. - Голопристанський міський голова
 
Партійність
ВО "Батьківщина з 2005 року.
Сімейний стан
Одружений, має трьох дітей

 

Повноваження міського голови  

1. Загальні положення 

1.1. Міський голова є головною посадовою  особою   територіальної  громади міста.   

1.2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на  основі  загального,  рівного,  прямого  виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному  законом,  і  здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень   міського голови, обраного на  чергових  місцевих  виборах  визначається  Конституцією  України .

1.3. Міський  голова  очолює  виконавчий  комітет  міської ради, головує на  її засіданнях.

1.4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах (крім викладацької,  наукової  та творчої роботи у позаробочий  час),  займатися  підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

1. 5. На   міського   голову  поширюються повноваження та гарантії депутатів рад,  передбачені  законом  про статус депутатів рад.

1.6.    Повноваження міського  голови починаються  з моменту оголошення  міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження  міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії   міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до статті 79  Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.7. При здійсненні наданих  повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним  органам виконавчої влади.

  

2. Повноваження міського голови  

2.1. Забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень міської ради та її виконавчого комітету на території міста Гола Пристань (далі – міста), додержання Конституції України, законів України, виконавчих актів Президента України та вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

 

2.2. Організує в межах визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

 

2.3. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

 

2.4. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

 

2.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів.

 

2.6. Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчими органами.

 

2.7. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях.

 

2.8. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання.

 

2.9. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, структурних підрозділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

2.10. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

 

2.11.Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

 

2.12. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

 

2.13. Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

 

2.14. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

 

2.15. Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

 

2.16. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

 

2.17. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

 

2.18. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

2.19.Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

2.20. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

 

2.21. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.

 

2.22. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

 

2.23. Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

 

Відповідно до п.19 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова здійснює інші повноваження, зокрема:

вносить на засідання виконкому та міської ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою міста;

- за дорученням виконавчого комітету вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги і рішення міської ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень;

- має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників державних підприємств, розташованих на території міста.

Координує діяльність сектору з питань юридичної роботи виконавчого комітету міської ради,  провідного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи, фахівця, відповідального за охорону праці у виконавчому комітеті міської ради.

Здійснює взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з районною прокуратурою; районним судом; міжрайонним відділенням Управління Служби безпеки України у Херсонській області; РВ УМВД у Херсонській області; районним управлінням юстиції; районною державною нотаріальною конторою.

 

3. Права міського голови  

3.1. Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова має право:

         -  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку  співробітників і громадян;

 - на оплату праці залежно від посади, яку  займає, рангу, який  присвоєно, якості,  стажу роботи;

 - на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - на соціальний і правовий захист;

 - отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

 - у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

 - вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

 - захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

                                 

 4.  Відповідальність міського голови    4.1. Міський голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 

          4.2.  Міський голова несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтями 12, 13, 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.