НІБУЛОН: ПОВІДОМЛЕННЯ № 2018327430 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

30.03.2018

   

 ПОВІДОМЛЕННЯ № 2018327430 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН»

код ЄДРПОУ 14291113
 

На підставі ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
 
1. Інформація про суб'єкта господарювання
 
Юридична адреса: 54002, м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, поштова адреса: 54030 м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 9-Б,  тел. (0512)58-04-28
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика. 

Нове будівництво причальної споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН" з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул. Берегова, 2в, м. Гола Пристань, Херсонської обл. 
 
Технічна альтернатива 1. 

Причальна споруда: шість швартовно - відбивних пал з берегоукріпленням та акваторією. Конструкція та розміри причальної споруди призвані забезпечити безпечну стоянку двох розрахункових суден з характеристиками: довжина по ватерлінії – 100,5 м; ширина – 17,0м, максимальна осадка - 3,65 м.
 
Навігаційна глибина операційної акваторії причальної споруди 4,0м - призвана забезпечити безпечне маневрування розрахункового судна.
 
Технічна альтернатива 2. 

Не розглядається, технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом підбору конструкції, параметрів та оснащення гідротехнічної споруди, що обумовлене її призначенням.
 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Будівництво передбачене на території діючого підприємства – філія «Голопристанська»  ТОВ СП «НІБУЛОН», що знаходиться на узбережжі р. Конка. Землекористування здійснюється на підставі договору оренди, укладеного з Голопристанською міською радою, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається, територіальна альтернатива 1 щодо будівництва причальної споруди на території діючого підприємства обумовлене її призначенням, конфігурацією ділянки та сформованою інфраструктурою.
 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Організація місця відстою несамохідних суден, впорядкування акваторії та укріплення берегової лінії. 
 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Технічні характеристики причальної споруди: відстань кордону від берегової лінії – 14,25м, довжина кордону -150м, складається з шести бетонованих пал (площа перерізу - 16м2, висота надводної частини -2,5м). 

Технічні характеристики берегоукріплення - кам’яна гряда: довжина по береговій лінії - 205,0м, з шириною в надводній частині – 6,0 м.

Технічні характеристики операційної акваторії: прямокутник площею 11220 м2 з шириною – 51,0 м та довжиною – 220м.  

Характеристики днопоглиблювальних робіт: площа – 1,420 га, обсяг донного ґрунту – 31420 м3, організація берегового відвалу донного ґрунту в місцях, погоджених місцевою владою, орієнтовна площа 12655м2. Термін проведення будівельних робіт 60 календарних днів.
 
  Задіяні механізми: кран плавучий в/п 16т; екскаватор; автокран; земснаряд «Миколаївець» землесосного типу з характеристиками: продуктивність по пульпі 2400 м³ / год, пульпопровід: діаметр - 450 мм,  довжина – 1,5 км, співвідношення ґрунт/вода - 1:5; земснаряд Watermaster Classic IV «НІБУЛОН – 7» землесосного типу з  характеристиками: продуктивність по пульпі 600м3/год,  пульпопровід: діаметр - 200 мм,  довжина – 150 м, співвідношення ґрунт/вода - 1:5.  
 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 (будівництво) 

по забрудненню атмосферного повітря – використання у двигунах техніки та технічного флоту дизельного палива, що відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, що затверджений постановою КМУ №927 від 01.08.2013р.; 

по забрудненню водного середовища - фоновий вміст забруднюючих речовин у поверхневій воді водного об’єкта; 

по забрудненню ґрунту - значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті, нормативи радіаційної безпеки, відсутність прямого інтенсивного впливу;  

вплив на тваринний світ – заборона проведення днопоглиблювальних робіт в період нересту;  

санітарно-епідеміологічні - нормативи шумового впливу на людину;
 
щодо технічної альтернативи 2

   не розглядається
 
щодо територіальної альтернативи 1 

-        відстань місця впровадження діяльності від житлової забудови;  

-        розмір та правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів;
 
щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.
 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1

-        організація берегових відвалів донного ґрунту (тимчасова споруда): розпланування майданчику та його обвалування задля недопущення підтоплення суміжних територій; 

проведення інструментальних лабораторних досліджень ґрунтів щодо їх санітарного стану та екологічної безпечності;
 
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1

-        інженерно-геологічні та геодезичні вишукування; 

-        проведення промірів глибин в акваторії водного об’єкту;
 
-        щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається
 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1: 

атмосферне повітря, джерела впливу: 

-        двигуни гідротехніки, технічного флоту, автотранспорту та будівельної техніки, можливий вплив – забруднення атмосферного повітря, шумова дія; 

водне середовище, джерела впливу: 

-        розробка донного ґрунту, його гідравлічне транспортування та відвал на берег, можливий вплив – забруднення водного середовища;
 
  ґрунти, джерела впливу:  

-        несправна будівельна техніка, можливий вплив – забруднення нафтопродуктами; 

-        обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними, можливий вплив - забруднення ґрунту;  

-        складування донного ґрунту у берегові відвали, можливий вплив – забруднення ґрунтів;  

рослинний та тваринний світ, джерела впливу: 

-   робота гідротехнічних засобів, можливий вплив – погіршення умов проживання гідробіонтів, загибель кормової бази деяких видів риб (планктону та бентосу); 

складування ґрунту в місця берегових відвалів, можливий вплив -  локальне за місцем та часом погіршення  середовища існування тварин, знищення рослинності; 

соціальне середовище, джерела впливу: 

робота гідротехніки, технічного флоту, автотранспорту та будівельної техніки, можливий вплив – локальне за місцем та часом виконання робіт погіршення стану атмосферного повітря та шумова дія на межі житлової забудови; 

техногенне середовище, джерела впливу:

аварія, можливий вплив – забруднення атмосферного повітря, водного середовища;
 
щодо технічної альтернативи 2

не розглядається
 
щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище, джерела впливу: 

робота гідротехніки, технічного флоту, автотранспорту та будівельної техніки, можливий вплив – локальне за місцем та часом виконання робіт погіршення стану атмосферного повітря та шумова дія на межі житлової забудови;
 
щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.
 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: інфраструктурні об’єкти: будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі…, придатних для проходження суден, … та гідротехнічних споруд(абзац 14 п. 10 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 
 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

В повному об’ємі, відповідно до вимог чинного законодавства, включаючи: 
- проведення топографо-геодезичні  та інженерно-геологічні вишукування; 
- отримання від Херсонського обласного центру з гідрометеорології інформації про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в поверхневій воді водного об’єкту та гідрологічні характеристики водного об’єкту у місці здійснення планової діяльності; 
проведення розрахунків об’ємів викидів забруднюючих речовин в період будівництва планової діяльності; 
оцінка впливу робіт на стан іхтіофауни та водних біоценозів, розрахунок вартості компенсаційних заходів; 
визначення номенклатури та об’ємів утворюваних відходів;
-        проведення розрахунків оцінки ризиків планової діяльності. 
 
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
 
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  Дозвіл на виконання будівельних робіт,   що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області
 
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026, м. Херсон, пров. Козацький, 10, dp-ekology@khoda.gov.ua, (0552) 26-31-95.
 
 
 

 

Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.


Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.