Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

              БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

 Галич Галина Василівна 

секретар виконавчого комітету                    

Голопристанської міської ради

Херсонської області
                 
     

 

 

Громадянство

України

 

Число, місяць і рік народження  

07 липня 1966 року

 

Місце народження

м. Тальне Черкаської області

 

Освіта

Вища, 1989, Полтавський кооперативний інститут, спеціальність "Економіка і організація заготівлі продуктів сільського господарства" , кваліфікація економіста, 2014, Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України, спеціальність "Державне управління", кваліфікація магістр державного управління

 

                                                      Трудова діяльність

 

 

10.02.1983 – 26.08.1985

-

Методист статобліку управління профтехосвіти м. Черкаси

01.09.1985 – 31.07.1989

-

Студентка Полтавського інституту

01.08.1989 – 14.10.1991

-

Економіст Голопристанського Райбоопзагостпрому

14.10.1991 – 19.07.1994

-

Економіст по праці в Голопристанському Лісовому господарстві

20.07.1994 – 01.11.1994

-

Інспектор податкової інспекції Голопристанського району

01.11.1994 – 01.04.1996

-

Старший інспектор Голопристанської податкової інспекції 

01.04.1996 – 19.06.1997

-

Старший інспектор-ревізор Голопристанської податкової інспекції 

19.06.1997 – 18.09.1997

-

Головний державний податковий інспектор- ревізор Голопристанської районної податкової адміністрації

18.09.1997 – 04.01.1998

-

Старший державний інспектор- ревізор Голопристанської районної податкової адміністрації

04.01.1998 – 05.05.1998

-

Головний державний податковий ревізор- інспектор Голопристанської районної податкової адміністрації

05.05.1998 – 01.04.1999

-

Головний державний податковий ревізор- інспектор державної податкової інспекції в Голопристанському районі

01.04.1999 – 18.10.1999

-

Начальник відділу документальних перевірок юридичних осіб  державної податкової інспекції у Голопристанському районі

18.10.1999 – 01.01.2000

-

Начальник відділу оподаткування фізичних осіб державної податкової інспекції у Голопристанському районі

08.05.2001 – 22.11.2011

-

Перший заступник начальника державної податкової інспекції у Голопристанському районі

23.11.2011 – 30.11.2011

-

Економіст ПП «Херсон-Надія» м.Гола Пристань

09.12.2011 – 21.08.2012

-

Облік в Голопристанському центрі зайнятості

21.08.2012 по т.ч.

-

Секретар виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

Повноваження

секретаря виконавчого комітету

Голопристанської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Секретар виконавчого комітету Голопристанської міської ради (далі – секретар виконкому) в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цими повноваженнями.

1.2. Секретар виконкому підпорядкований безпосередньо міському голові. Виконує службові доручення міського голови.

1.3. Секретар виконкому  призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  відповідно до чинного законодавства. Посада відноситься до четвертої категорії посад органів місцевого самоврядування, призначення на посаду здійснюється шляхом затвердження Голопристанською міською радою.

1.4. Секретар виконкому  повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр.

1.5. Кандидат на призначення на посаду секретаря виконкому повинен знати і уміти застосовувати норми чинного  законодавства та основні нормативно-правові акти, добре володіти питаннями державної політики у галузі місцевого самоврядування, бути обізнаним у роботі з комп'ютером (Місrоsоft Wоrd, Wіndows, Ехсеl), добре володіти державною мовою. Мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету. 

 

2. Повноваження секретаря виконавчого комітету 

 

 2.1. Організовує оперативно-технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інформує про стан цієї роботи.

2.2. Забезпечує взаємодію апарату виконавчого комітету міської ради, його  відділів і управлінь зі структурними підрозділами та іншими службами виконавчого комітету міської ради.     

2.3. Забезпечує збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

2.4. Організовує роботу апарату виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного та соціального забезпечення його діяльності. У своїй роботі безпосередньо підпорядкований міському голові.

2.5. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

 2.6. Забезпечує контроль за  розробленням зведеної номенклатури справ, формуванням  централізованого архіву.

2.7. На підставі пропозицій заступників міського голови, керівників структурних підрозділів забезпечує підготовку проектів планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів міської ради та її виконавчих органів.

2.8. Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд.

2.9. Сприяє секретарю міської ради у реалізації державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

2.10. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

2.11. Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови (у тому числі про відрядження), рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

2.12. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить міський голова.

2.13. Організовує роботу з листами, заявами та скаргами громадян.

2.14. Забезпечує організацію особистого прийому громадян.

2.15. Вирішує питання правового забезпечення діяльності виконавчого комітету  міської ради.

2.16. Аналізує стан матеріально-технічного забезпечення апарату,  відділів та інших виконавчих органів міської ради.

2.17. Здійснює керівництво по роз’ясненню і пропаганді політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті.

2.18. Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських організацій, по вирішенню питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій тощо.

2.19. Забезпечує впровадження і розвиток інформаційних технологій у процес управління містом.

2.20. Організовує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради  щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

 2.21. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів ради.

2.22. Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення міського голови.

2.23. Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань в межах, визначених чинним законодавством загального відділу міськвиконкому.

2.24. Очолює роботу опікунської ради при міськвиконкомі.

2.25. Вирішує питання взаємодії виконавчих органів міської ради по належності з відповідними організаціями та установами районного підпорядкування.

2.26. Здійснює організацію виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

2.27. Підписує додатки до всіх рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови.

2.28. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності та виконує інші доручення міського голови.

2.29. Спільно із заступниками міського голови організовує у місті відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних дат, проведення фестивалів.

 2.32. Координує діяльність:

   -  загального відділу;

            - архівного відділу;

            - сектору організаційно-кадрової роботи;

  -  персоналу по обслуговуванню апарату виконавчого комітету міської ради.

 

3. Права секретаря виконкому 

Секретар виконкому має право:

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3. На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

3.4. На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.5. На соціальний і правовий захист.

3.6. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

3.7. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

3.8. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього.

3.9. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

  

4. Відповідальність секретаря виконкому

4.1. Секретар виконкому несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтями 12, 13, 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та Закону України «Про засади запобігання та протидію корупції».

 

 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.