Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Нормативні документи

Перевірка посадових осіб 

Перевірка претендентів на посаду 


 

Деякі питання щодо люстрації

 

 

 

Що розуміють під люстрацією?

Люстрація або очищення влади - це встановлена Законом України «Про очищення влади» або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

З якою метою здійснюється очищення влади?

Очищення влади здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи або сприяли їх здійсненню, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

По відношенню до кого здійснюються заходи з очищення влади?

   Заходи з очищення влади здійснюються по відношенню до:

- Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;

-   Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;

-    військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;

-   членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

-    Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

-   начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

-      посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;

-      членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

-     керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;

-      інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

-        осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених вище.

Що потрібно зазначити в заяві посадових та службових осіб та в який строк вона подається?

Особи, які перебувають на посадах (зазначених вище) подають своєму керівнику або в Міністерство юстиції України, власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що:

-         до них застосовуються або не застосовуються заборони передбачені Законом України «Про очищення влади»;

-         про згоду на проходження перевірки;

-         згоду на оприлюднення відомостей щодо них.

Заява подається не пізніше ніж на 10 день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі, на підприємстві згідно з планом проведення перевірок.

Хто здійснює перевірки?

Міністерство юстиції України є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки.

На Міністерство юстиції покладені повноваження щодо розробки підзаконних нормативно-правових актів (в тому числі порядок перевірки), також Міністерство публікує контакти всіх органів, де будуть проводитись перевірки. Розроблені Міністерством юстиції підзаконні нормативно-правові акти приймає Кабінет міністрів України.

Міністерство юстиції України утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади, до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та представники громадськості.

На кого покладається обов’язок організації проведення перевірок?

Організація проведення перевірки осіб  покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.

Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу, в якому працює особа.

Що підлягає перевірці?

Перевірці підлягають:

-      достовірність вказаних у заяві відомостей;

-   достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", набутого за час перебування на відповідних посадах.

Що робити вразі невідповідності чи недостовірності поданої інформації?

В такому випадку орган, який проводив перевірку, протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх недостовірностей та невідповідностей, але не пізніше ніж на 13 день з дня отримання запиту та копії декларації особи, повідомляє про них особу, стосовно якої проводиться перевірка.

Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на 15 робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування відповідним органом при підготовці висновку про перевірку.

Чи додаються матеріали проведеної перевірки до особової справи особи, що перевірялась?

Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, в якому працює особа, стосовно якої проводилася перевірка – додаються до особової справи.

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.