ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ Є ВАЖЛИВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

14.12.2018

                                                                                                                                                                                                       

 

Місцеве самоврядування є порівняно новим соціальним інститутом для України. Сам термін увійшов в політичний та юридичний обіг з середини XIX ст.. Сьогодні ця форма суспільного устрою відображена у прийнятих 1985 року міжнародних правових документах – Всесвітній декларації місцевого самоврядування та Європейській хартії місцевого самоврядування, згідно з якими важливими ознаками будь-якого органу місцевого самоврядування є його правова, організаційна та фінансова автономія.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  це законодавчо забезпечене право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Основне призначення місцевого самоврядування – створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

  Отже, важливим інструментом функціонування та розвитку місцевого самоврядування є питання наповнення місцевого бюджету в т.ч. через місцеве оподаткування. Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Виконання функцій, завдань та обов'язків покладених як на органи місцевого самоврядування так і на суб'єктів оподаткування, є запорукою належного фінансового забезпечення місцевого самоврядування та  наповнення місцевого бюджету.

Основним джерелом надходжень місцевих бюджетів є власні доходи, у тому числі місцеві податки і збори. Тому підвищення сплати саме місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі доходів, є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів.

За 11 місяців 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло  доходів і зборів у сумі 59665,2 тис. грн, що на 7415,0 тис.грн більше з відповідним періодом 2017 року. Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду міського бюджету за 11 місяців 2018 року займає податок з доходів фізичних осіб - 57,5 відсотків. Цей податок  є одним із головних джерел наповнення дохідної частини міського бюджету, яких отримано в сумі 34294,4 тис. грн. Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло в сумі 7118,3 тис. грн. Другим за величиною та питомою вагою джерелом надходжень бюджету міста є місцеві податки, яких зібрано в сумі 15208,3 тис. грн. Неподаткових надходжень до  міського бюджету зібрано в сумі 3043,2 тис. грн. Доходи від операцій з капіталом 1,0 тис. грн.

Необхідно відмітити, що у 2018 році бюджет міської ради має втрати за доходами загального фонду бюджету по ПДФО майже на  0,5 млн. грн, в зв’язку з тим, що юридичні особи та їх відокремлені підрозділи сплачують податок не за місцем знаходження та здійснення діяльності, а за місцем реєстрації. Є випадки перереєстрації юридичних осіб в інших населених пунктах, з метою сплати ПДФО до іншого бюджету. Такі свідомі вчинки юридичних осіб (а це: Голопристанська районна рада, ВПЗ Гола Пристань Херсонської філії ПАТ «Укрпошта», Територіальний центр соціального обслуговування та соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Голопристанської районної ради, Станційно-лінійна дільниця 2 м. Гола Пристань  Херсонської філії ПАТ «Укртелеком») призводять до негативних наслідків, які зменшують надходження до міського бюджету та розбалансування бюджетних відносин. Водночас працівники вказаних вище суб'єктів є жителями міста та користуються соціальними та іншими благами в місті, за рахунок інших платників податків. З зазначеними юридичними особами на підставі роз’яснень ДФС України ведеться відповідна робота щодо сплати ПДФО до бюджету міста. В другому півріччі 2018 року проведено 3 засідання комісії з питань наповнення міського бюджету міста Гола Пристань, на які було запрошено 38 боржників зі сплати податків до міського бюджету. За результатами засідань комісії 7 платників податків сплатили податкові борги на суму 50,7 тис. грн.

Тож сподіваючись на свідомість кожного, хто вболіває за рідне місто, звертаючи увагу всіх на те, що слід не забувати про свій обов'язок та  пам’ятати, що надходження доходів в повному обсязі до міського бюджету – запорука успішного соціально-економічного розвитку нашого міста.

                          Фінансове управління Голопристанської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.