Чи є реальна небезпека від незадекларованої праці?

22.10.2018

   Незадекларовану працю ще називають прихованою працею, неформальною зайнятістю, «тіньовою», нелегальною або «чорною» роботою та, найчастіше, – неофіційним працевлаштуванням.

   Повністю не задекларована праця – це зайнятість працівників на підприємствах без укладання трудового договору, метою чого є уникнення сплати пов’язаних з трудовою діяльністю належних платежів до бюджету з суми заробітної плати працівників.

   Частково незадекларована праця означає невідображення частини фактично одержаних доходів в офіційному обліку для зменшення належних податків та соціальних внесків. У разі частково не задекларованої праці формально трудовий договір сторонами укладається, але в бухгалтерському обліку офіційно відображається лише частина заробітної плати працівника.

  Загалом, частково незадекларована праця означає зайнятість, на яку поширюються норми законодавства про працю, але мають місце порушення вимог щодо її адміністрування.

Незважаючи на різноманітність типів незадекларованої праці, всіх їх об’єднує одна спільна мета – ухилення від сплати податків та соціальних внесків. Незважаючи на хибні переваги, неофіційна зайнятість знижує доходи державного бюджету, виключає низку соціальних виплат працівникам. Наприклад, у більшості випадків, неофіційні працівники не отримують права на лікарняний лист і щорічну оплачувану відпустку. Крім того, такі працівники не мають права на компенсацію в разі нещасного випадку на виробництві та пов’язаних з роботою травм. Неформально зайнятий працівник, це працівник, який не підлягає соціальному страхуванню, він не може розраховувати на отримання відповідних виплат у випадку тимчасової непрацездатності через захворювання, травми тощо.

   Високий рівень незадекларованої праці тягне за собою втрачені державою доходи, а це може викликати необхідність підвищення податків з метою підтримки державних витрат і надання соціальних послуг населенню, і, відповідно, додатковий податковий тягар для компаній.

Альона ЗАГОРОДНЮК,

Головний державний інспектор праці, Головного управління Держпраці у Херсонській області

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.