Чи впевнений ти, що працевлаштований легально?

05.07.2017

 

 «Тіньова зайнятість» (тобто використання праці найманих працівників без укладання трудового договору) та «тіньова заробітна плата» (так звана «зарплата в конвертах») набули поширення в нашій країні та стали справжнім соціальним та економічним лихом.

Легалізація зайнятості та заробітної плати сьогодні є одним з пріоритетів соціально – економічної політики нашої держави.

Оскільки, на Херсонщині, форма незадекларованої праці переважно зосереджена у неформальному секторі у незареєстрованих суб’єктів господарювання у наступних галузях: торгівля, сільське господарство, тимчасове розміщення й організація харчування, в рамках пілотної кампанії з подолання незадекларованої праці, хотілося б зазначити.

Сучасні сільськогосподарські роботодавці, використовуючи найману працю, зазвичай, вважають за непотрібне повну, а значить, офіційну реєстрацію робітників, особливо тих, хто зайнятий на виробництві сезонно. Найчастіше реєструють одного працівника – як правило, це бухгалтер, тобто особа, яка «засвічена» у фіскальній службі та інших фондах при поданні різноманітних звітів.

Створюючи сезонні бригади, які роками не мають офіційного статусу через неоформлені трудові відносини з найманими працівниками, фермери таким чином майже повністю позбавляють працівників соціальних прав. От і маємо, що, наприклад, неофіційно працюючи трактористи-машиністи, які безпосередньо зайняті на виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, інших підприємствах сільського господарства (саме вони найбільше серед інших працівників сільського господарства потерпають від такого стану речей), відпрацювавши багато років за цією професією та розраховуючи на момент наближення пенсійного віку на пільгову пенсію на підставі ст.13 «б» Закону України «Про пенсійне забезпечення», фактично це право втрачають, бо з’ясовується, що роботодавець не сплачував внески до Пенсійного фонду.  Типова ситуація і з іншими соціальними фондами, коли людина не отримує оплату за лікарняні листи, допомогу з тимчасової втрати працездатності та допомогу по безробіттю.

           Для найманого працівника це завжди ризикована ситуація, адже в разі неоформлення відносин з наймачем він є незахищеним законом та може сподіватися лише на добросовісність та чесність такого роботодавця.

  Відповідно до ч.2 ст.2 Кодексу законів про працю України працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно до ч.1 ст.21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При укладенні трудового договору, відповідно до ч. 2 ст. 24 КЗпПУ, громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

          Нагадуємо, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпПУ, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.

          Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

         Також, згідно п. l.l, 2.4, «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві,  в установі,  організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб,  які  є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств,  сезонних і тимчасових  працівників,  а також  позаштатних  працівників  за  умови,  якщо  вони підлягають державному  соціальному  страхуванню. Усі записи до трудової книжки про прийняття на роботу вносяться власником або уповноваженим органом після видання наказу, але не пізніше тижневого строку.

         Отже, при офіційному працевлаштуванні з Вами має бути укладено трудовий договір. Зазвичай, він укладається у письмовій формі, його укладення оформлюється наказом або розпорядженням власника підприємстваТакож має бути внесено запис до трудової книжки працівника.

         Але, звичайно, якщо Ви працювали неофіційно, у Вас не буде ані копії трудового договору, ані наказу про призначення, ані запису у трудовій книжці.

        Будемо сподіватися на те що невдовзі можна очікувати на результати і від проведення широкомасштабної системної роз’яснювальної роботи, в рамках пілотної кампанії з подолання незадекларованої праці, серед найманих працівників та роботодавців, що ведеться Головним управлінням Держпраці у Херсонській області через засоби масової інформації та в ході проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів, інформуючи про необхідність побудови трудових відносин на легальній основі роботодавців, незайнятих громадян, випускників навчальних закладів, всіх тих, хто хоче сьогодні працювати достойно та легально заради свого майбутнього.

 Альона ЗАГОРОДНЮК,

головний державний інспектор праці Головного управління Держпраці у Херсонській області

Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.