РЕКОМЕНДАЦІЇ дотримання порядку провадження підприємницької діяльності

17.05.2017

 

ДФС надає рекомендації для суб’єктів господарювання з питань дотримання порядку провадження підприємницької діяльності та здійснення торгівлі під час проведення культурно-масових заходів.

1.         Підприємницька діяльність підлягає державній реєстрації. За порушення Цієї норми передбачена адміністративна відповідальність. Так, відповідно до ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії па провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу7 мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення' цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Фізична особа - підприємець після державної реєстрації підприємницької діяльності має обрати спосіб оподаткування: спрощена система оподаткування (сплата єдиного податку) або загальна система оподаткування (сплата податку на доходи фізичних осіб).

2.        Використання найманої праці регулюється Кодексом законів про пращо України (даті - КЗпП) та Іншими нормативними актами. Так, відповідно до ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" до територіальних органів Державної фіскальної служби подається повідомлення про прийняття працівника на роботу до початку робота працівника за укладеним трудовим договором.:

Відповідно до ст. 265 КЗпП суб’єкти господарювання - юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю., несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення (96000 гривень).

У разі не допуску до перевірки з вищезазначених питань штрафна санкція складає стократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом ра момент виявлення порушення (320000 гривень).

3.  Сплата туристичного збору.

3.1.          Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення місцевої ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Ставка туристичного збору визначається рішенням місцевої ради у відсотках до бази справляння збору.

База справляння збору - вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2.           Справляння туристичного збору здійснюють податкові агенти:

адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та

інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

квартир но-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються місцевою радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

3.3.          Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею).

Сума туристичного збору зазначається окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

3.4.          Податкові агенти складають податкові декларації з туристичного збору за базовий період - звітний (податковий) квартал.

3.5.                         Збір сплачується за місцезнаходженням податкових агентів щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду' строк: протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації.

4. Для здійснення реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива та тютюнових виробів, необхідно:

4.1.                         Зареєструвати реєстратор розрахункових операцій.

Пунктом 4 Розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 визначено вимоги та перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання для реєстрації реєстратора розрахункових операцій.

Пунктами 10-15 цього Порядку визначено етапи реєстрації реєстратора розрахункових операцій.

Статтею 3 Закону України від 06 липня 1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями) визначено вимоги до порядку проведення розрахунків суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

4.2.                Отримати відповідну ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Відповідно до статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 И481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон К481/95-ВР) роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, за наявності у них ліцензій.

При цьому однією з умов отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин) є наявність зареєстрованого належним чином реєстратора розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій).

Ліцензія (або рішення про відмову в її видачі) видасться заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у Законі К481/95-ВР документів.

4.3.                         Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 22 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО липня 1996 року N 854 (із змінами та доповненнями), продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів рестораційного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

4.4.                         Таким чином, реалізація алкогольних напоїв з тимчасових споруд дозволяється лише у пляшках і бляшанках за наявності належно зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій та відповідної ліцензії.

4.5.                                        Відповідно до статей Закону 481/95-ВР:

Статті 153 - забороняється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, витт столових, пива (крім безалкогольного) та тютюнових виробів: особами, які не досягли 18 років; особам, які не досягли 18 років;

у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв;

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у закритих спортивних спорудах (крім пива у мастиковій тарі); з торгових автоматів;

на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива); поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); з рук; у невизначених для цього місцях торгівлі тощо.

Статті 17 - до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

порушення вимог статті 15 - реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності відповідної ліцензії - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень;

за порушення вимог статті 153 - у розмірі 6800 гривень; за виробництво, зберігання, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, - 200 відсотків вартості товару, але не менше 17000 гривень. 

І.КЛИМ, начальник Головного управління ДФС у Херсонській області

 

Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.