Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

УВАГА! Громадське обговорення містобудівної документації м.Гола Пристань

28.05.2015

 П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної   документації – Детальний план території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат»)
                                  
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної  документації
Мета містобудівної документації.
           Головна мета детального плану - уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту, визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови.
 
Склад проекту.
    1. Пояснювальна записка.
           Том 1.
    2. Графічні матеріали.
            Том 2.
 
Зміст проекту.
1.    Основна частина.
2.    Природні, соціально-економічні і містобудівні умови.
3.    Стисла історична довідка.
4.    Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховості, технічним станом) будівель, обєктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення, благоустрою, планувальних обмежень.
5.    Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях таза рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).
6.    Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).
7.    Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.
8.    Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).
9.    Основні принципи планувально-просторової організації території.
10.Житловий фонд та розселення.
11.Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.
12.Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.
13.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.
14.Комплексний благоустрій та озеленення території.
15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
16. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів реалізації генерального плану.
17. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних     спеціалізованими організаціями.
   
ІІ. Основні техніко-економічні показники,
зокрема графічні матеріали, що відображають
зміст містобудівної  документації.
 
                                                                                 
 
 
ІІІ. Відомості про замовника та розробника
       проектів містобудівної документації та підстави
       для їх розроблення.
Замовник – виконавчий комітет Голопристанської міської ради.
            Розробник проекту містобудівної документації – Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») – фізична особа-підприємець Пенязь Т.О.
          Підстави для розроблення документації – рішення Голопристанської  міської ради від 23.12.14 №1137 «Про внесення змін до програми розроблення (оновлення, коригування) містобудівної документації на період 2012-2015 років», договір підряду №12/15-дпт від 05.05.2015 на проведення проектних та пошукових робіт укладений між виконавчим комітетом Голо-пристанської міської ради і фізичною особою-підприємцем Пенязь Т.О.
 
ІV. Інформація про місце і строки ознайомлення
   з проектом містобудівної документації.
           Місце ознайомлення з проектом  містобудівної документації – приміщення міськвиконкому за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня,14. Строки ознайомлення з проектом – з 29.05.15 до 28.06.15 включно.
 
                       V. Інформація про посадову особу органу
    місцевого самоврядування, відповідальну
    за організацію розгляду пропозицій.
 
           Посадова особа органу місцевого самоврядування,  відповідальна за організацію розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва – головний архітектор                                     Щипак Анатолій Іванович.
 
VІ. Відомості про строк подання і строк завершення
                   розгляду пропозицій.
 
            Строки подання і строки завершення розгляду пропозицій – з 29.05.15 до 28.06.15 включно.
 
                         VІІ. Інформація стосовно запланованих 
   інформаційних заходів (презентація,
   прилюдне експонування, телевізійні  програми,
   публічні  конференції тощо).
 
            Заплановано такі інформаційні заходи:
            1.Розмістити матеріали на стенді у приміщенні міськвиконкому по вул.1 Травня, 14 в м. Голій Пристані.
         
   2.Провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації – Детальний план території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») 29.06.15 о 10.00 годині у приміщенні міськвиконкому за адресою: м. Гола Пристань, вул.1 Травня, 14.
 

 

Голопристанський міськвиконком
 
Пояснювальна записка
Загальна частина
            Детальний план території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м.Гола Пристань Херсонської області розроблений на замовлення Голопристанської міської ради, на підставі рішення Голопристанської міської ради від 19 березня 2015р. №1225, згідно завдання на розроблення містобудівної документації, погодженого головним архітектором міста.
            В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території ділянки площею 9.717га під розташування кварталу індивідуальної житлової забудови.
           На усих кресленнях детального плану відображені частини території прилеглої до тієї що проектується, завширшки 50 м (п.5.6 ДБН Б.1.1-14:2012).
            Проектні рішення даного ДПТ базуються на рішеннях і пропозиціях Генерального плану м. Гола Пристань, розробленого УДНДІПМ "Діпромісто" (м. Київ) погодженого у встановленому порядку і затвердженого у 2002 році та Плану зонування території м. Гола Пристань, розробленого ПАТ "ХЕРСОН - ДІПРОМІСТО" (м. Херсон) погодженого у встановленому порядку і затвердженого у 2012 році.
           Ділянка проектування ДПТ знаходиться на відстані 2.5 км на південь від центральної частини м.Гола Пристань (в межах населеного пункту).
При розробці детального плану території були використані наступні матеріали:
           - Генеральний план м. Гола Пристань, розроблений УДНДІПМ "Діпромісто" (м. Київ).  
           - План зонування території м. Гола Пристань, розроблений ПАТ "ХЕРСОН - ДІПРОМІСТО" (м. Херсон).
            - Топогеодезична зйомка М.1:1000 надана замовником – Голопристанська міська рада.
            - Викопіювання з мапи Голопристанського району М 1:25000.
            Головна мета детального плану - уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту, визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови.
            Склад та зміст детального плану території прийняті у відповідності до вимог ДБН Б.1.1-14-2012 як для мікрорайону житлової забудови (див. Викопіювання із проекту Генерального плану міста 2002р. в складі вихідних даних).
            Детальним планом враховані інвестиційні наміри будівництва на території що розглядається на етап реалізації до 3-7 років. Основні техніко-економічні показники надаються на розрахунковий період ДПТ – 2018.
 
 
           Даний проект розроблено у відповідності до діючого законодавства, норм та правил:
- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
- Закон України "Про основи містобудування"
- Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- Земельний кодекс України
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- СанПіН № 173/96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"..
- Закон України "Про пожежну безпеку".
- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».
- ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроб-лення та затвердження детального плану території".
 
 
 
                                                                                  
 

 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

26.05.2015                                                       № 133-од

                                              

Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів

під час розроблення проекту містобудівної документації – Детального плану території

для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань

Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний  пансіонат») на місцевому рівні

             З метою врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації – Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») на місцевому рівні, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, Статуту територіальної громади міста Голої Пристані, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2013 № 880, керуючись статтями 31, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

            1. Провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації – Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») на місцевому рівні згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Скликати громадські слухання 29.06.2015 о 10.00 годині у приміщенні міськвиконкому за адресою : м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14.

            3. Начальнику відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва – головному архітектору виконавчого комітету міської ради Щипаку А.І. забезпечити оприлюднення розробленого проекту містобудівної документації – Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») шляхом розміщення матеріалів на стенді у приміщенні міськвиконкому по вул. 1 Травня, 14 в м. Голій Пристані, доступ громадськості до зазначеної інформації, інформування громадян через засоби масової інформації – газету Голопристанської міської ради «Рідна Пристань», розміщення інформації на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради.

            4. Начальнику загального відділу міськвиконкому Дробоженко С.М. забезпечити прийняття та реєстрацію пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації - Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») протягом визначеного у повідомленні терміну про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості - в період з 29.05.2015 до 28.06.2015 включно.

            5. Секретарю виконавчого комітету міської ради Галич Г.В.:

            5.1. Оповістити територіальну громаду м. Голої Пристані через засоби масової інформації про час і місце проведення та питання, яке виноситься на громадські слухання не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

            5.2. Про результати громадських слухань інформувати жителів міста у десятиденний термін після їх проведення.

            6. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Шаманській Н.М. підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження Детального плану території для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Гола Пристань Херсонської області (в районі КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат») та подати його на розгляд виконавчому комітету міської ради.

            7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря виконавчого комітету міської ради Галич Г.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Шаманську Н.М. 

Міський голова                                                                                                                                                         А.П.Негра           

 
 


1. MatNeni, 02.06.2019 23:10
Buy Cheap Prednisone No Prescription affordable Cipro Without Prescriptions viagra Zithromax Do You Need Prescription
2. MatNeni, 10.06.2019 02:22
Abortion Pill Zithromax Teva cheap cialis online Priligy Och Viagra Viagra Pfizer
3. MatNeni, 16.06.2019 23:48
Secure Ordering Fedex Shipping Macrobid Medication. Mail Order Macrobid 100mg. Best Buy Macrobid Tab Internet Shop Next Day cheapest finasteride on the web Comprar Viagra Cialis Foro
4. MatNeni, 26.06.2019 01:36
Viagra Discount Pharmacy Effet Cialis cialis vs viagra Will Cephalexin Help Pneumonia
5. MatNeni, 04.07.2019 06:03
History Of Tadalis Sx Soft Buy Generic Levitra No Prescription cialis generic Caanadian Drugs Where Can I Buy Methotrexate
6. MatNeni, 11.07.2019 23:42
Viagra Y Cialis Comprar viagra online pharmacy Vendo Viagra Contrareembolso
7. MatNeni, 20.07.2019 04:02
Propecia Spermiogramma Torsemide Maca Viagra Ano cheaper alternative to levitra Cialis Hochstdosis Doxycycline For Sale Internet
8. MatNeni, 28.07.2019 12:09
Acyclovir 400 Mg Tablets To Buy Propecia Ghost Stories cialis for sale Supreme Suppliers Mumbai India
9. JulTeeta, 22.11.2019 16:28
Прайс лист электромонтажных работы в Елабуге
10. Kelrene, 23.01.2020 17:09
Comprar Cialis Envio Rapido http://cialibuy.com - Cialis Cialis Et Jus Pamplemousse Cialis Find Doxycycline Legally Tablet
11. Stevdulp, 28.01.2020 13:08
Cheap Tadalis Sx Online http://ggenericcialisle.com - Buy Cialis Bentyl Get With Overnight Delivery Cialis Roaccutane Commander
12. LesBiSk, 01.02.2020 02:29
Can You Drink Beer With Keflex http://cialibuy.com/#919 - cialis Efecto De Kamagra En Jovenes cialis generic Cialis Ricetta
13. MatNeni, 07.02.2020 01:16
Amoxil De Haute Qualite http://viacialisns.com/# - buy cialis Viagra In Deutschland Kaufen generic cialis Amoxicillin Length
14. LesBiSk, 13.02.2020 13:34
Viagra Legal Kaufen Ohne Rezept http://viacialisns.com/# - order cialis online Prescription Tadalis Sx Soft cialis prices Buy Accutane Online Canada
15. Stevdulp, 27.02.2020 01:17
Dosificacion Kamagra http://abcialisnews.com - cialis price Cialis Pas Cher 40mg Cialis Buy Olistat
16. Jangak, 25.03.2020 22:55
Shipped Ups Secure Ordering Acticin Scabies Online buy cialis online in usa Viagras Cialis Cialis Was Kostet Viagra In Apotheke
17. Jangak, 28.04.2020 09:36
What Else Is There Besides Amoxicillin Buy Cialis Amantadine Buy Online cheap cialis online pharmacy Cialis 10 Mg Wirkstoff
Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.


Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.