Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

20.08.2014

 

Шановні Громадяни!
Відповідно до статтей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробник проекту регуляторного акту – виконавчий комітет Голопристанської міської ради оприлюднює проект рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані».
Просимо протягом місяця з дня оприлюднення вказаних документів направляти свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Голопристанської міської ради, адреса якого – м. Гола Пристань Херсонської області, вул. 1 Травня, 14, тел. 2-15-55, або на електронну адресу міської ради gopri@online.ua. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.
 
 
 
 
 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
__________________ сесії  ради  шостого скликання
проект
____________                                                                                    №__________      
Про затвердження Порядку видачі дозволів
на порушення об’єктів благоустрою або
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані
З метою здійснення контролю за станом благоустрою в місті Голій Пристані, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» керуючись розділом VI Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частиною третьою статті 26-1 Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані, що додається.
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питаньекології, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів та благоустрою.
  Міський голова                                                                                          А.П.Негра
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
___________ № ________
Порядок
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані
1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі - дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані.
2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, на території міста Голої Пристані.
3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:
    - особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;
    - у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.
4. Дозвіл видається на підставі письмової заяви, що подається до виконавчого комітету Голопристанської міської ради відповідною юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем (або їх уповноваженим представником), що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням  земляних  та/або  ремонтних  робіт, за  формою  згідно з Додатком 1.
Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.
Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).
Зазначений перелік документів є вичерпним.
5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
Форма дозволу наведена у Додатку 2.
6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у Додатку 3, на підставі розпорядження міського голови відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури виконавчого комітету Голопристанської міської ради. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.
7. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
8. Реєстр дозволів веде відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури виконавчого комітету Голопристанської міської ради.
9. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.
10. У разі коли у строк, установлений пунктом 7 цього Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.
11. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та/або їх місцезнаходження.
Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.
12. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.
Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
13. Дозвіл може бути анульовано виконавчим комітетом Голопристанської міської ради у разі:
- подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;
- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури виконавчого комітету міської ради у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.
14. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Порядку
Голопристанському міському голові
Негрі А.П.
Заявник__________________________________
(найменування юридичної особи, ______________________________________
прізвище, ім’я та по батькові фізичної
_____________________________________
особи - підприємця, їх місцезнаходження,
___________________________________
 контактний номер телефону)
 
ЗАЯВА
 
Відповідно до статті 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» прошу _____________________________________________________
 (видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ____________________________________.                                                                      (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)
з метою проведення___________________________________________________,
                                   (вид земляних та/або ремонтних робіт згідно з додатком 3 до Порядку
____________________________________________________________________
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,
____________________________________________________________________, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані)
Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий _________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я
____________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)
 
Додаток: Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).
«__» ______ 20___ рік                                                                   ______________
                                                                                                                (підпис)
Даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»
«__» ______ 20___ рік                                                                   ______________
                                                                                                                (підпис)
 
 
 
 
       Додаток 2
до Порядку
 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
вул. 1 Травня,14, м. Гола Пристань,  75600,  тел. (05539) 2-65-02, факс 2-12-77,
Код ЄДРПОУ 04059929
____________№____________                       На № ________ від _________   
 
  ДОЗВІЛ № ______
Дозволяється ____________________________________________________
                                                           (найменування юридичної особи, прізвище,
____________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)
проводити___________________________________________________________
                                        (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)
____________________________________________________________________
на об’єкті благоустрою_______________________________________________ .
(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)
 
Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.
Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.
Міський голова                                                                                  А.П.Негра
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК 
земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл
1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.
2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.
3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.
4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.
5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.
6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.
7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.
8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.
9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.
10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.
11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.
12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз 
регуляторного впливу проекту рішення Голопристанської міської ради
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання дозволів у місті Голій Пристані»
Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані», як регуляторного акту. 
1.                    Проблема, яку планується розв’язати.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів» від 17.05.2012, внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Закон України «Про благоустрій населених пунктів» доповнено статтею 26-1, відповідно до якої порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу міської ради. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної міської ради згідно з Типовим порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
З огляду на це, відповідно до рішення Голопристанської міської ради від 30.05.2014 № 995 «Про затвердження плану діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, Голопристанським виконавчим комітетом міської ради розроблено проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані».
2.                    Цілі регулювання.
Регулювання викликане необхідністю врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані, створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою в місті.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
     Альтернатива 1.
     Залишити ситуацію без змін.
     Відсутність прозорості механізму видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі переоформлення видачі дублікатів, анулювання дозволів в місті Голій Пристані призведе до збільшення порушень суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язаних з виконанням земляних та ремонтних робіт на території  міста та призведе до ускладнення здійснення контролю з боку виконавчого комітету міської ради за цим процесом.
Альтернатива 2.
       Прийняти рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані».
Стаття 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» визначає, що порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу міської ради; порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної міської ради.
Прийняття рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані» забезпечить:
- визначення найближчим часом єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані;
 - врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані та здійснення контролю за цим процесом;
- підвищення свідомості територіальної громади міста Голої Пристані щодо збереження існуючих елементів благоустрою та сприяння виконавчому комітету міської ради у визначенні порушників.
Таким чином, більш прийнятним заходом є прийняття рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані».
 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.
Проект рішення Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Голій Пристані» визначає:
- порядок дій для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням суб’єктами господарювання земляних і ремонтних робіт на території міста Голої Пристані;
- порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою;
- права та обов’язки суб’єктів господарювання при порушенні об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста Голої Пристані.
 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.
Прийняття вищезазначеного рішення міської ради визначить єдину процедуру видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.
За результатами прийняття зазначеного рішення буде визначено єдину процедуру видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані та досягнуто регулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані, створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою в місті.
 7. Аналіз вигод та витрат проекту рішення.
 
Сфера інтересів
Вигоди
Витрати
Орган місцевого самоврядування
Визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання - фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста Голої Пристані, врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою та здійснення контролю за цим процесом.
Впровадження проекту рішення не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.
Суб’єкт господарської діяльності
Чіткий алгоритм дій для безоплатного отримання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Голої Пристані.
Відсутні
Населення
Покращення рівня благоустрою міста та створення умов, сприятливих для життєдіяльності.
Відсутні
8. Обґрунтування строку дії рішення.
Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни.
9. Показники результативності акта.
Показником результативності рішення є:
- кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою;
- кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отримання дозволу у встановленому порядку;
- покращення рівня благоустрою міста.
 10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності рішення.
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності дії акта здійснюватиметься за результатами врахування зауважень та пропозицій, виконання норм запропонованого проекту рішення.
Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою та осіб, притягнутих до відповідальності).
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 1 рік з дня вступу даного регуляторного акта в силу, періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.
11. Інформація про спосіб оприлюднення.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднено через мережу Інтернет на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради www.golapristan-mrada.gov.ua та через газету Голопристанської міської ради «Рідна Пристань».
12. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення.
13. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді за адресою:
-           поштова: 75600, м. Гола Пристань, вул. 1-Травня, 14, тел. (05539) 21555;
-           електронна: gopri@online.uа.
 
 
 
 
 
 

 

Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.


Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.