ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА ГОЛА ПРИСТАНЬ

 

 

 

 


 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 Восьма сесія  ради 24  скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

                    16.04.03                                                                                                                        309

 м. Гола Пристань

 Про затвердження  Генерального

плану міста Гола Пристань

           Розглянувши подану виконавчим комітетом, вивчену постійними комісіями ради, виконану Українським державним  науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто», погоджену обласною містобудівною радою  при управлінні містобудування та  архітектури Херсонської обласної державної адміністрації /витяг із протоколу  №1/ від 12.02.03// та відповідними  районними і обласними службами  містобудівну документацію -  Генеральний план м. Гола Пристань, яка визначає принципові  вирішення розвитку, планування, забудови та іншого  використання території населеного пункту, керуючись Законами України «Про  планування і забудову територій», «Про основи містобудування», пунктом 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Земельним Кодексом України, міська рада

                                           В И Р І Ш И Л А:

            1.Затвердити Генеральний план міста Гола Пристань, розроблений на розрахунковий строк до 2026 року.

            2. Доручити міському голові негрі А.П. замовити  проектно-технічну документацію на встановлення та виніс в натуру адміністративних меж м. Гола Пристань.

            3.Заступнику міського голови  з економічних питань Авраменко Т.В. забезпечити фінансування проектних робіт по встановленню межі міста.

            4. Вважати недійсним Генеральний план міста Гола Пристань, розроблений  інститутом «Діпромісто» у 1973 році, в зв’язку  з  закінченням строку дії містобудівної документації.

            5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на виконавчий комітет та постійні комісії міської ради. 

 

 

 

                Міський голова                                                                                                       А.П.Негра