ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

09.11.2018

 

                                                             

 

_________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиному
            реєстрі з оцінки впливу на довкілля
       (автоматично генерується програмними
          засобами ведення Єдиного реєстру
               з оцінки впливу на довкілля,
   не зазначається суб'єктом господарювання)

_____2018327430___________________
       (реєстраційний номер справи про оцінку
       впливу на довкілля планованої діяльності
      (автоматично генерується програмними
          засобами ведення Єдиного реєстру
                  з оцінки впливу на довкілля,
             для паперової версії зазначається
                 суб'єктом господарювання)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1.      Планована діяльність

Нове будівництво причальної споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН" з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул. Берегова, 2в, м. Гола Пристань, Херсонської обл.

Ділянка нового будівництва розташована в східній частині території філії «Голопристанська», на узбережжі затоки р. Конка та займає ділянку загальною площею  2,5473 га.

Технічні характеристики:

-          причальна споруда довжиною 150,0 м

-          акваторія неправильної форми чотирьохкутник площею  1,122 га (максимальна ширина – 51,0 м, максимальна довжина – 220,0 м, глибина 4,0м).

-          берегоукріплення по обидві сторони від причальної споруди загальною довжиною 205,0м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»  код ЄДРПОУ  14291113

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному   контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

54020, Миколаївська область, м. Миколаїв. Каботажний спуск,1.

тел.: +38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-04-04, e-mail: mail1@nibulon.com.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології  та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, пров. Козацький, 10, м. Херсон, Херсонська область, 73026, Тел.: +38 (055)226-31-95, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що  надається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,    нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля , включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Громадські слухання (перші) відбудуться

23 листопада 2018р. о 13:00 годині, в будівлі адміністративного корпусу філії «Голопристанська» ТОВ СП «НІБУЛОН»  вул. Берегова, 2В  м. Гола Пристань Херсонської області. Для бажаючих взяти участь у Громадському обговоренні біля будівлі Голопристанської міської ради буде організовано  перевезення  транспортом ТОВ СП «НІБУЛОН» з 12.00 до 12.45.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не заплановані

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології  та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, пров. Козацький, 10, м. Херсон, Херсонська область, 73026, Тел.: +38 (055)226-31-95, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua, контактна особа - Шевченко Наталія Ігорівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології  та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, пров. Козацький, 10, м. Херсон, Херсонська область, 73026, Тел.: +38 (055)226-31-95, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua, контактна особа - Шевченко Наталія Ігорівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 85 аркушах з 22 додатками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Будівля Голопристанської міської ради за адресою вул. 1 Травня, 22, м. Гола Пристань, Херсонська область.

Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами - 12.11.2018р., контактна особа -  Кривошей Олег Миколайович.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.