ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

20.09.2018

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

публікується відповідно до постанови КМУ N 771 від 29 червня 2011 р.

«Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля»

 

ТОВ СП „НІБУЛОН” на території філії «Голопристанська», що розташована  в м. Гола Пристань за адресою вул. Берегова, 2в має наміри вести нове будівництво причальної споруди.

 

Планова діяльність пов’язана з новим будівництвом причальної споруди та берегоукріплення, а також упорядкуванням акваторії причальної споруди.

Технічні характеристики новозбудованої причальної споруди призвані забезпечити  безпечні умови для швартування суден з розрахунковими  характеристиками:

- довжина – 101,0 м;

- ширина – 17,0 м;

- висота борту – 5,75 м;

- осадка у прісній воді – 3,65 м.

Планова діяльність здійснює вплив на атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, водний рослинний світ, іхтіофауну і соціальне середовище, який характеризується масштабом, інтенсивністю, динамічністю і тривалістю виконання робіт.

Вплив на атмосферне повітря здійснюється тільки під час будівельних робіт, припиняється по їх закінченні та через відповідні платежі компенсується податковими агентами, що реалізують паливо.

За період ведення робіт викиди здійснюють 5 неорганізованих джерела викидів: 3 стаціонарні (зварювальний та фарбувальний пости та місце пересипки будівельних матеріалів) та 2 пересувні (будівельна техніка). Обсяг викидів від стаціонарних джерел складає 0,972773  г/сек та 3,14669 т. Крім того викиди вуглецю діоксиду – 767,99527 т.

Вплив на водне середовище відбувається за рахунок втрат ґрунту при транспортуванні пульпи пульпопроводом та фільтраційних процесах з карти намиву, внаслідок чого підвищується мутність води водойми, але через 4-6 годин після завершення робіт повертається в природний стан. Вплив компенсується платежами за забруднення поверхневих вод, загальний обсяг платежів складає 17480,14 грн. у місцевий бюджет.

В ході реалізації планової діяльності будуть задіяні будівельна техніка, автотранспорт, засоби гідромеханізації та портофлот, експлуатація яких пов’язана з утворенням  господарсько-побутових та виробничих відходів. Загальний обсяг утворення відходів становить – 2,6 т, з них: відходи ІІІ класу небезпеки (помірно небезпечні) – 0,172 т/рік; відходи IV класу небезпеки (мало небезпечні)  –  2,428 т/рік.  Будівництво  проводиться на  території діючого підприємства, де влаштовані  місця  для збору та тимчасового зберігання виробничих та господарсько-побутових відходів.  На будівельному майданчику будуть встановлені додаткові контейнери. Спосіб тимчасового зберігання відходів відповідає їх виду, агрегатному стану і класу небезпеки.  По мірі накопичення відходи передаються спеціалізованим підприємствам за укладеними договорами  для розміщення та/ або повторного використання в якості сировини.

Ґрунти, утворені від земляних робіт у надводній частині берегоукріплення, обсягом 10998,0 куб. м, складуються у спеціально відведеному місці в межах землевідведення філії та використовуються для вертикального планування території філії.

Донні ґрунти, вийнятий при будівництві  берегоукріплення та облаштуванні акваторії, обсягом 31948,0 куб. м укладаються в береговий відвал за допомогою пульпопроводу. Після просихання ґрунтів виконується грубе і чистове планування поверхні відвалу та засівається многолітніми травами та (або) іншими зеленими насадженнями.

Дослідження донних ґрунтів, Миколаївською філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»,  ХТЛ, ВТЛ ТОВ СП «НІБУЛОН», підтвердили екологічну їх безпечність з точки зору можливого забруднення земель та поверхневих вод важкими металами, нафтопродуктами, хлорорганічними пестицидами, радіологічними складовими.

ТОВ СП „НІБУЛОН”, як замовник проекту, гарантує впровадження передбачених проектом природоохоронних заходів та додержання умов екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації перевантажувального терміналу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою офісу ТОВ СП «НІБУЛОН»: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 9-Б, тел. (0512) 58-04-28.

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.